Domáce Spoločnosť

Od budúceho roku budú zmeny v sociálnom poistení športovcov

Zdroj: MP

BRATISLAVA – Od 1. januára 2020 sa na účely sociálneho poistenia fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka, považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o brigádnickej práci študentov. TASR o tom informovala Sociálna poisťovňa.

 

Zamestnávatelia, ktorými sú spravidla športové kluby, budú od 1. januára 2020 prihlasovať svojich zamestnancov, ktorí s účinnosťou od 1. januára 2020 uzatvorili zmluvu o výkone činnosti športového odborníka, do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ako „dohodárov“.

Na registračnom liste fyzickej osoby (RLFO), podľa informácií Sociálnej poisťovne, zamestnávatelia v kolónke zamestnanec – typ uvedú príslušný kód dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o zamestnanca, ktorý je žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšil 26 rokov veku.

Na uvedené fyzické osoby sa vzťahujú všetky ustanovenia zákona o sociálnom poistení, ktoré sa týkajú „dohodárov“, napr. uplatnenie výnimky z platenia poistného na dôchodkové poistenie.