Domáce Spoločnosť

Ochranári vraj vedia, ako zastaviť africký mor ošípaných. Pomôcť má zákaz lovu vlka

Zdroj: pixabay

BRATISLAVA – Takmer tridsať ochranárskych organizácií žiada okamžité zastavenie lovu vlka dravého a určenie nulovej kvóty pre jeho lov v nastávajúcej poľovnej sezóne. Vlk je podľa ochranárov dôležitý v boji s africkým morom ošípaných, ktorý prepukol vo viacerých okresoch Slovenska, pričom hrozí, že sa môže preniesť aj do veľkochovov ošípaných a spôsobiť veľké hospodárske škody.

 

Ochranári vo výzve ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej a ministrovi životného prostredia Lászlóovi Sólymosovi vysvetľujú, že vlci lovia hlavne chorú a oslabenú zver a zároveň vyhľadávajú a likvidujú uhynutú zver. Dokážu tak účinne brániť šíreniu nákazy, no sami pritom nie sú aktívnymi prenášačmi ochorenia. Vlk je tiež dôležitý pri znižovaní škôd spôsobených kopytníkmi v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve a zohráva úlohu pri obnove lesa. Nedovoľuje totiž kopytníkom zhromažďovať sa v čriedach na malej ploche, čím znižuje poškodenie lesných porastov v hospodárskych lesoch.

„Vlk je na medzinárodnej úrovni chráneným živočíchom, no napriek tomu je ho možné na Slovensku loviť,” uvádzajú ochranári vo výzve. Podľa európskej Smernice o biotopoch musia štáty na jeho ochranu vyhlásiť osobitné chránené územia. V prípade Slovenska sú však tieto územia často malé a najmä izolované. V zime, keď napadne sneh, vlk schádza za korisťou mimo území, kde je chránený, a práve tu je lovený. Ochranári pripomínajú, že od roku 2000 poľovníci na Slovensku v rámci legálnych možností usmrtili viac ako 1 760 vlkov.

Lov ohrozuje fungovanie svoriek

Lov vlkov podľa ochranárov negatívne zasahuje do ich populácie a môže ovplyvniť zloženie a následne aj správanie vlčích svoriek. Vlčia svorka, v ktorej boli usmrtené kľúčové jedince, sa môže uchýliť k útoku na hospodárske zvieratá. „Tieto škody sú však minimálne v porovnaní so škodami, ktoré spôsobujú kopytníky v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve a tiež so škodami, ktoré môže spôsobiť usmrcovanie zvierat z dôvodu afrického či klasického moru ošípaných,” konštatovali ochranári.

Zdroj: TASR / Martin Baumann

Vlka dravého je možné na Slovensku loviť od 1. novembra do 15. januára na základe kvóty, ktorú určuje ministerstvo pôdohospodárstva. Kvótu na túto sezónu má určiť ministerstvo v najbližších dňoch. Ochranári žiadajú pre túto sezónu nulovú kvótu a v ďalších krokoch žiadajú zaradiť vlka medzi celoročne chránené živočíchy a v tom zmysle prepracovať Program starostlivosti o vlka.