Prešov Regióny Spišská Nová Ves

Obyvatelia Levoče by privítali obnovenie železničného spojenia so Spišskou Novou Vsou

Ilustračná fotografia, Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

POPRAD – Viacerí Levočania by privítali obnovenie železničného spojenia so Spišskou Novou Vsou. Vyplýva to z výsledkov dotazníka, ktoré agentúre SITA poskytol Kamil Tomčofčík z Oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta. Levočania sa prostredníctvom neho mohli vyjadriť na internetovej stránke mesta, z takmer 15-tisíc obyvateľov ho vyplnilo 1 590 občanov. Podľa výsledkov by v prípade obnovenia železničnej dopravy na trati Levoča – Spišská Nová Ves až 74,6 percenta opýtaných nahradilo doposiaľ využívané dopravné spojenie za vlak a 21,3 percenta by spoj využívalo príležitostne.

 

„Občania v dotazníku vyjadrili jasnú vôľu, že by obnovu chceli,“ uviedol Tomčofčík. Vlakové spojenie zrušili pred šestnástimi rokmi práve pre nízky dopyt zo strany verejnosti. Za obnovenie tohto vlakového spojenia je aj mesto Spišská Nová Ves. Podľa jeho primátora Pavla Bečarika by bolo potrebné a vítané aj vzhľadom na totálnu preťaženosť cestných komunikácií. „Napriek tomu, že chápeme ekonomické dôvody, ktoré viedli k zrušeniu tohto spoja, určite by sme privítali jeho obnovenie. Tento zámer pomôže mestu Spišská Nová Ves zlepšiť jeho dopravnú atraktivitu. Preto podporíme tie riešenia, pre ktoré sa rozhodnú obyvatelia nášho mesta a budú slúžiť lepšiemu rozvoju Spišskej Novej Vsi a strednému Spišu ako takému,“ uviedol pre SITA. Pripomenul, že historická Levočanka bola pre obyvateľov oboch miest skutočne výnimočným spojom a pre mnohých obyvateľov mesta ostáva nostalgickou spomienkou..

Osobnu dopravu na uvedených tratiach zrušili v roku 2003 najmä z dôvodu príliš nízkeho dopytu verejnosti po tomto druhu dopravy. „Príčinami boli tak najnižšia rýchlosť zo všetkých druhov dopravy, a teda najviac strateného času z pohľadu cestujúcich, ako aj neatraktívne polohy zastávok, ktoré sa nachádzali ďaleko od centier obcí či cieľov dennej dochádzky. V porovnaní s tým autobusová doprava dokáže v tomto prípade zabezpečiť dopravné spojenie rýchlejšie, a to pri výrazne vyššom počte zastávok situovaných vo výrazne vhodnejších polohách z pohľadu osídlenia, škôl či pracovísk,“ vysvetlila pre SITA hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová.

Neuzavretá téma

Odbor dopravy Úradu PSK podľa jej slov nemá informáciu o tom, že by sa za posledné roky na ktoromkoľvek z týchto faktov čokoľvek zmenilo. Navyše, samosprávne kraje nemajú v zmysle zákona žiadne kompetencie v oblasti železničnej dopravy. Prešovský samosprávny kraj však podľa Jeleňovej pracuje na Pláne udržateľnej mobility, ktorého cieľom je posilnenie regionálnej mobility a vyváženého rozvoja všetkých druhov dopravy, dokument by mal byť hotový v septembri tohto roka.

Podľa hovorkyne Ministerstva dopravy a výstavby SR Karolíny Duckej téma obnovy spojenia nateraz nie je uzavretá. „Obnovenie akejkoľvek pravidelnej železničnej osobnej dopravy musí byť deklarované patričným potenciálom pre mobilitu na danej trati, a to počas celého dňa a celoročne, teda predovšetkým záujmom ľudí využívať vlakovú dopravu. Potrebné finančné prostriedky musia byť efektívne vynaložené,“ uviedla vo vyjadrení pre SITA.

Hovorca Železníc Slovenskej republiky Michal Lukáč uviedol, že obnovenie železničnej osobnej dopravy na trati Spišská Nová Ves – Levoča je možné kedykoľvek, keďže trať je v prevádzkyschopnom stave. „Pravidelne v celom úseku trate počas Levočskej púte zavádzame vlaky osobnej dopravy, konkrétne v tomto roku pôjde o časové obdobie od 5:20 do 20:41 v dňoch 6. a 7. júla,“ informoval SITA. Zároveň sú podľa jeho slov na trati prevádzkované aj mimoriadne turistické vlaky. Aj podľa Jeleňovej sa tento spôsob oživenia technického dedičstva veľmi osvedčil. „Teší sa výraznému záujmu verejnosti, čo v podobe rozvoja cestovného ruchu v konečnom dôsledku pomáha lokálnej ekonomike viac, než prípadná štandardná pravidelná vlaková doprava. Toto riešenie nájde primeranú podporu aj zo strany PSK,“ uzavrela hovorkyňa