Dubnica nad Váhom Regióny Trenčín

Obyvatelia Dubnice nad Váhom si môžu vydýchnuť. Stredisko triedeného zberu presťahujú

Zdroj: dubnica.eu

DUBNICA NAD VÁHOM – Stredisko triedeného zberu (STZ) v Dubnici nad Váhom čaká v najbližších mesiacoch sťahovanie. Mesto sa týmto krokom snaží vyhovieť obyvateľom rodinných domov na Sládkovičovej ulici, ktorí sa dlhodobo sťažujú na hluk a zápach z prevádzky strediska. Po novom bude STZ sídliť na Nádražnej ulici, kde mesto už za 321-tisíc eur odkúpilo vhodné pozemky a objekty.

 

Pred poldruha rokom sa zo Sládkovičovej ulice musel presťahovať zberný dvor, ktorý bol súčasťou STZ. Na základe nesúhlasu s jeho umiestnením, ktorý vyjadrili obyvatelia rodinnej zástavby v jeho blízkosti, mesto v septembri 2018 vysunulo prevádzku zberného dvora na Nádražnú ulicu. Vzhľadom na hluk sa však obyvatelia dožadujú premiestnenia celej prevádzky.

“Účastníkmi konania o súhlas na prevádzkovanie STZ sú aj obyvatelia okolitých rodinných domov, ktorí majú právo vyjadriť svoj názor. Umiestnenie strediska v tejto lokalite im spôsobuje niekoľkoročné komplikácie. Sme radi, že na základe dohody poskytli mestu súhlas na prevádzku strediska ešte na jeden rok,” uviedol viceprimátor Tomáš Truchlý, ktorý je zároveň konateľom spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom.

Stredisko triedeného odpadu bude mimo zástavby

Prvý dôležitý krok k premiestneniu strediska už dubnická samospráva urobila, keď na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci schválili odkúpenie pozemkov a objektov na Nádražnej ulici. Doterajším vlastníkom predmetných nehnuteľností bola akciová spoločnosť Zberné suroviny Žilina. “Mesto objekt odkúpilo v decembri a po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností musí podať na okresný úrad zmenu procesu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Až potom môžeme začať s projektovou dokumentáciou na nové STZ,” vysvetlila postupnosť jednotlivých krokov vedúca referátu životného prostredia Mestského úradu v Dubnici nad Váhom Janka Beniaková.

Za takmer 4 000 metrov štvorcových pozemkov vrátane skladovej haly, ktorá je umiestnená na jednom z nich, zaplatí mesto Dubnica nad Váhom 320 741,48 eura. Nové STZ bude lokalizované mimo zástavby rodinných domov v tesnej blízkosti hlavnej železničnej trate Bratislava – Žilina.