Domáce Politika Top

Obyčajní ľudia chcú zmeniť pravidlá hazardu pre mladistvých

BRATISLAVA – Chrániť deti a mladistvých pred hazardnými hrami je cieľom skupiny poslancov NR SR za OĽaNO. Ján Budaj, Viera Dubačová a Oto Žarnay preto na októbrovú schôdzu parlamentu predkladajú návrh novely zákona o hazardných hrách.

“Ochrana detí a mladistvých pred rizikom závislosti na hazardných hrách, zamedzenie ľahkého prístupu k hazardným hrám alebo akéhokoľvek iného častého kontaktu s nimi, či snaha odstrániť nežiaduce vplyvy s tým spojené sa dajú označiť za priority rezonujúce v dnešnej spoločnosti v súvislosti s problematikou hazardných hier,” nazdávajú sa poslanci OĽaNO.

Cieľom návrhu je podľa nich umožniť obecným zastupiteľstvám, aby mohli zakázať prevádzkovanie len niektorých hazardných hier (podľa súčasnej právnej úpravy je totiž možné zakázať prevádzkovanie buď všetkých, alebo ani jednej z uvedených hazardných hier), tiež aby mohli zakázať prevádzkovanie hazardných hier aj v jednotlivých častiach obce. Okrem toho by zákon umožňoval obecným zastupiteľstvám zakázať prevádzkovanie hazardných hier aj bez toho, aby 30 percent obyvateľov obce starších ako 18 rokov veku podpísalo petíciu, ktorou sa sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier.

“Návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy spočívajúce v možnosti obcí a ich obyvateľov účinnejšie bojovať proti nežiaducim vplyvom spojeným s prevádzkovaním hazardných hier na ich území, čo však, naopak, zakladá negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie prevádzkovateľov hazardných hier.”