Domáce Politika

Obstarávanie dekontaminačných zariadení rezort nakoniec zrušil

Ministerka vnútra Denisa Saková - Zdroj: TASR/Marko Erd

BRATISLAVA – Ministerstvo vnútra ešte v júni vyhlásilo verejné obstarávanie na dodanie dekontaminačných zariadení. Ako sa však uvádza na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), rezort obstarávanie nakoniec zrušil.

Pôvodne malo ministerstvo v úmysle obstarať napríklad “ručný analyzátor na detekciu chemických látok s elektronickou knižnicou, ktorá je nevyhnutná pre identifikáciu zaistených látok”, ktorý mal byť využívaný na rýchlu a spoľahlivú identifikáciu neznámych látok, výbušnín alebo nebezpečných látok. Jeden takýto prístroj mala mať k dispozícii Národná protidrogová jednotka a ďalšie dva Finančné riaditeľstvo SR. Takisto chcel rezort zabezpečiť prenosné dekontaminačné zariadenie, ktoré malo slúžiť na dekontamináciu prostriedkov použitých pri zaisťovaní dôkazov, konkrétne pomocou vzduchových trysiek. Zariadenie mala využívať Národná protidrogová jednotka. Rezort tiež zamýšľal zabezpečiť tri mobilné kovové kontajnery pre zaistené drogové prekurzory. Tie by malo mať k dispozícii Oddelenie radiačnej, chemickej a biologickej bezpečnosti v Slovenskej Ľupči.

Podľa oznámenia na stránke ÚVO však v II. časti (prenosné zariadenie) nebola predložená ani jedna ponuka a v I. a III. časti “sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania”. Oznámenie dodáva, že v prípade opakovania verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky použije postup verejného obstarávania v súlade so zákonom. Odhadované náklady na zabezpečenie zariadení boli vyčíslené na 209 775 eur bez DPH.