Domáce Nitra Nové Zámky Regióny Top

Obrovskú čiernu skládku už rieši polícia. Vyrástla na pozemkoch štátu, jej likvidácia vyjde na milión

Na obrovskej čiernej skládke sa nájde skutočne ten najrozličnejší odpad. Je ho tam takmer 37-tisíc ton. Vrátane nebezpečného. Zdroj: Glob.sk/juh

MAŇA – Nájde sa niekto, kto to dá do poriadku? Medzi obcami Mojzesovo a Maňa v okrese Nové Zámky leží obrovská čierna skládka. Rozlieha sa na území o rozlohe asi 1,4 ha a sumu na jej likvidáciu odhadujú odborníci na viac ako jeden milión eur! Skládka sa tam nachádza už takmer 30 rokov a za ten čas nadobudla doslova obludné rozmery. Vzhľadom na náklady spojené s jej likvidáciou, odstrániť navozený odpad v nej nebude vôbec jednoduché.

Obrovská skládka sa nachádza v ťažobnej jame hliny používanej na výrobu tehál v tehelni, ktorá tam bola do roku 1984. Odvtedy sa areál využíva na iné účely. Vrátane miesta, kde sa vytvorila azda najväčšia čierna skládka na Slovensku. „V areáli bolo veľa stavieb slúžiacich na výrobu tehál, spolu s vysokými komínmi. Skončením prevádzky ale celý objekt začal chátrať. Patrilo to síce štátu, no ten sa o to, čo sa tam deje, vôbec nestaral,“ rozpráva starosta Mane Igor Sádovský. Budovy tehelne, vrátane komínov, sa však pomaly likvidovali a stavebný odpad z nich sa navážal do ťažobnej jamy v areáli tehelne. Týmto sa vlastne začala zakladať mega skládka čierneho, neskôr i nebezpečného, odpadu.

Z bývalej tehelne, ktorá bola štátnym podnikom, zostalo už len torzo niektorých budov. Ostatné sú zbúrané a stavebný odpad vyhodený do ťažobnej jamy hliny, ktorá je priamo v areáli. Zdroj: Glob.sk/juh

Desaťtisíce ton rozličného odpadu

Obrovská skládka sa nachádza na okrajoch extravilánov obcí Mojzesovo a Maňa, pričom od tej prvej až k nej vedie asfaltová cesta, z druhej sa nachádza iba pár desiatok metrov od hlavnej cesty. Táto ľahká dostupnosť tam zrejme láka ľudí, ktorí sa chceli zbaviť komunálneho odpadu, pretože ho tam navozili doslova hromady. „Celý priestor dlhý asi 300 m a široký minimálne 60 m je navozený odpadom do výšky takmer dvoch metrov. Okrem viac ako 36-tisíc ton spomínaného zmiešaného stavebného odpadu je tam aj okolo 500 ton klasického komunálneho odpadu,“ približuje ďalej zloženie obrovskej čiernej skládky starosta Mane. Sádovský si myslí, že na skládku ľudia z jeho obce odpad vozia len v minimálnom množstve, lebo sa nielenže nachádza pomerne ďaleko od nej, ale navyše majú veľmi dobre vyriešenú otázku odvozu akéhokoľvek odpadu z jednotlivých domácností. „Vlani skontrolovali inšpektori životného prostredia 539 prípadov možného porušenia platnej odpadovej legislatívy. V 156 prípadoch sa toto podozrenie potvrdilo, no treba podotknúť, že nejde výlučne o obce, ale o všetky subjekty,“ uviedol v stanovisku ministerstva životného prostredia jeho hovorca Tomáš Ferenčák.

Stavebný odpad z bývalej tehelne je navozený a nahádzaný v ťažobnej jame, kde už desiatky rokov zarastá burinou. Je ho tam však viac ako 36-tisíc ton! Zdroj: Glob.sk/juh

Kompetentní dávajú ruky preč

Areál, kde sa nachádza aj mega skládka čierneho odpadu, patrí z väčšej časti Železniciam Slovenskej republiky, parcely tam však má i Slovenský pozemkový fond, a niektoré drobní vlastníci. O rozširujúcej sa veľkej skládke sa už vedelo aj v roku 2008, ale už vtedy sa podľa Igora Sádovského od nej všetci dištancovali a prispieť na jej likvidáciu nechcel nikto. Žiaľ, ani Železnice Slovenskej republiky, pod ktoré prešla značná časť pozemku. „Oni to prebrali po tehelni a zriadili tam regeneračné stredisko podvalov. Viem, že časť areálu je dlhé roky ponúkaná na predaj, no nikto oň nejaví záujem,“ vysvetľuje starosta Mane. „O existencii uvedenej čiernej skládky ŽSR nevedeli a dozvedeli sme sa o nej až z televíznej reportáže. V dohľadnej dobe prebehne preverovanie, do akej miery skládka zasahuje na pozemky ŽSR a v zmysle zákona je ďalším postupom ohlásenie čiernej skládky na príslušné úrady. Z reportáže je zrejmé, že ide o divokú skládku zmiešaného stavebného, komunálneho odpadu a nebezpečného odpadu. Uvedený odpad nepochádza z činnosti ŽSR ani nebol na pozemkoch uložený so súhlasom ŽSR a ŽSR nemali z jeho uloženia žiadny prospech,“ napísal nám stanovisko Železníc SR ich hovorca Michal Lukáč., ktorý ďalej uvádza: Nemáme vedomosť, kedy bola bývalá ťažobná jama, ktorej časť zasahuje na parcely č. 418 a 419/9 zrušená a zasypaná. Je možné, že to bolo realizované v 80-tych rokoch minulého storočia a mohlo byť predmetom rozhodnutia príslušného úradu v zmysle vtedy platných právnych predpisov. Spôsob a materiál použitý na zasypanie ťažobnej jamy nemohol terajší správca pozemkov ovplyvniť a v prípade potreby likvidácie tohto materiálu by to malo byť riešené ako stará ekologická záťaž z prostriedkov určených na sanáciu environmentálnych záťaží, ktoré spravuje MŽP.“

„Nelegálne skládky odpadov, ľudovo nazývané čierne skládky, sú na Slovensku dlhodobým problémom a ich odstraňovanie je zo zákona, v prípade ak sa nezistí osoba zodpovedná za ich uloženie a ide o nezákonne umiestnený komunálny či drobný stavebný odpad, úlohou miestnych samospráv. Z pohľadu samospráv je v prípade riešenia problematiky čiernych skládok nevyhnutná zvýšená osveta, zameraná na prevenciu ich vzniku, ako aj informovanie občanov o následkoch, ktoré sa ich bezprostredne môžu dotknúť v prípade, ak za odstránenie nezákonne uloženého odpadu bude zodpovedná obec,“ pridal Ferenčák. „V obci máme už dlho separovaný zber, takže ľuďom rozličný odpad odvážame prakticky spred domu. Už pred pár rokmi sme boli vyhodnotení ako jedna z obcí, ktorá má najlepšie zabezpečený odvoz a separovanie odpadu. Za rok 2017 a 2018 sme skončili na 23 mieste spomedzi asi 3000 obcí na Slovensku,“ skonštatoval pyšne starosta na margo otázky odvozu a separovania odpadu.

 

„Pozrite sa, keďže my odvážame plastový odpad priamo spred domov, musel ho sme vyhodiť niekto cudzí,“ ukazuje na hromadu plastového odpadu na čiernej skládke starosta Mane. Zdroj: Glob.sk/juh

Prípadom sa zaoberá aj polícia

Obec odhadla sumu potrebnú na likvidáciu čiernej skládky na asi 600-tisíc eur, pri policajnom vyšetrovaní sa ale znalci vyjadrili, že celé by to malo stáť okolo 1,3 milióna eur. Podľa Igora Sádovského pri otázkach, čo s čiernou skládkou a ako ju zlikvidovať, krútili hlavami aj na ministerstve životného prostredia. Tam sa ale k odstráneniu nelegálnej skládky, podľa predchádzajúceho vyjadrenia jeho hovorcu, nechystajú. „Podľa aktuálnych informácií sa už prípadom zaoberajú orgány činné v trestnom konaní a rezort životného prostredia im je v prípade potreby pripravený poskytnúť plnú súčinnosť,“ uzavrel hovorca. Desiatky rokov starou skládkou, v ktorej sa nachádza i nebezpečný odpad, sa už zaoberá polícia. „Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za zločin neoprávneného nakladania s odpadmi,“ uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Igor Sádovský je však v otázke zistenia páchateľov, ktorí tam odpad nanosili, ako aj toho, kto by ho mal odstrániť, skeptický. „Reálne nájsť niekoho, kto to tam navozil, respektíve kto to zlikviduje, sa zrejme nepodarí. A pri tej sume, čo by stálo odstránenie skládky, sa zrejme nenájde nikto, kto by to vyfinancoval. Pritom stále je to z veľkej väčšiny pozemok, ktorý patrí štátu, no ani ten to zrejme likvidovať nebude,“ dodáva na záver starosta, ktorý by zrejme musel, v prípade odstránenia skládky obcou, premietnuť vynaložené náklady obce do výšky miestneho poplatku za komunálny odpad.

 

Galéria
Na čiernej skládke sú vyhodené aj azbestové krytiny, čím sa stáva skládkou s nebezpečným odpadom. Zdroj: Glob.sk/juh
Ľudia vyhadzujú na azda najväčšiu čiernu skládku na Slovensku naozaj všetko možné. Zdroj: Glob.sk/juh
Čierna skládka slúži aj ako ideálne miesto na zbavenie sa starých pneumatík. Zdroj: Glob.sk/juh
Namiesto toho, aby tento odpad odviezli ľudia na zberný dvor, kde ho môžu odovzdať zdarma, vyhodia ho do prírody. Zdroj: Glob.sk/juh
Nezodpovední ľudia vyhodia do prírody na čiernu skládku naozaj všetok možný odpad. Pre nich je to zrejme jednoduchšie ako odviesť ho na zberný dvor. Zdroj: Glob.sk/juh
„V obci máme veľmi dobre vyriešenú otázku odvozu akéhokoľvek odpadu z jednotlivých domácností. Separovaný odpad odvážame ľuďom prakticky spred domu,“ vraví Igor Sádovský a ukazuje malú brožúrku, v ktorej vysvetľujú občanom čo patrí medzi jednotlivé odpadové komodity. Zdroj: Glob.sk/juh.
navigate_before
navigate_next