Domáce Koronavírus Politika Spoločnosť Top

Obmedzeniam pre koronavírus je koniec. Otázky a odpovede na to, čo všetko sa mení

Zdroj: TASR / Pavol Zachar

BRATISLAVA – Zásadné uvoľňovanie opatrení je tu. Drvivá väčšina striktných obmedzení, ktoré doteraz zásadne ovplyvňovali naše životy, sa ruší a nahrádza ich dobrovoľnosť. Do lavíc môžu opäť zavítať starší žiaci, otvoria sa detské kútiky či nočné kluby. Čo všetko sa od stredy mení? Glob.sk prináša prehľad praktických informácií na lepšie zorientovanie sa v nových pravidlách. 

 

Uvoľňovanie opatrení s názvom Niečo za niečo sa pôvodne rozdeľovalo do štyroch fáz. Prvé uvoľňovanie bolo iba veľmi mierne – išlo o okienka pre výdaj stravy, obchody a služby do 300 metrov štvorcových pevnej predajnej plochy, vonkajšie športoviská pre bezkontaktné športy, dlhodobé prenájmy, vonkajšie trhoviská či predajne s autami. V druhej a tretej – spojenej – fáze oživenia ekonomiky sa okrem iného otvárali všetky obchody (okrem obchodných centier), kaderníctva a salóny, terasy, vonkajšie turistické atrakcie či múzeá a galérie. Uvoľnenia sa dočkalo aj konanie svadieb a bohoslužieb. V štvrtej fáze sa otvorili aj kultúrne inštitúcie, povolili sa aj hromadné podujatia do 100 ľudí. Otvorili sa aj obchodné centrá, tetovacie štúdiá, vnútorné turistické atrakcie (s výnimkou pavilónov v ZOO), vnútorné športoviská (iba pre športové kluby).

Na vonkajších športoviskách sa mohli vykonávať všetky športy – teda kontaktné aj nekontaktné, ale bez obecenstva a bez použitia spoločných šatní. Od 1. júna sa otvorili školy a škôlky a povolilo sa vycestovať na 24 hodín do ôsmich krajín Európskej únie. Od stredy minulého týždňa sú pre verejnosť otvorené všetky vnútorné športoviská spolu s fitness a wellness centrami, vnútorné pavilóny v ZOO a botanických záhradách. Okrem iného sa zmenili aj podmienky pre obchody, hotely a taxislužby. V zariadeniach verejného stravovania si po novom mohli k stolu sadnúť aj viac ako dvaja ľudia. To zásadné a najvýraznejšie uvoľňovanie opatrení však prichádza až teraz.

Čo všetko sa od stredy mení?

– Zásadne veľa vecí. Slovensko otvorilo hranice 19 krajinám, ktoré vláda považuje za bezpečné. Viaceré povinnosti sa zmenili na dobrovoľnosť a zabránenie šíreniu nákazy už nie je v rukách štátu, ale ľudí samotných. Na posledný školský týždeň sa otvoria brány škôl aj pre starších žiakov. Otvoria sa aj detské kútiky a nočné kluby. Mení sa aj podmienka nosiť rúška. Naďalej však ostáva povinnosť sanitárneho dňa pre maloobchodné prevádzky.

Znamená to, že budem môcť ísť do obchodu bez rúška?

– Nie, povinnosť nosiť rúška či dezinfikovať si ruky ostáva naďalej v platnosti. Podľa vlády a konzília epidemiológov je totiž naďalej riziko, že by sa v obchodoch, kde je pravidelne množstvo ľudí, mohli nakaziť tí najzraniteľnejší. Z tohto dôvodu naďalej ostáva v platnosti aj tzv. sanitárny deň, ktorý je jednotne určený na nedeľu. Povinnosť vytýčiť 10 metrov štvorcových na jedného zákazníka, prípadne zabezpečiť dodržiavanie rozostupov ako jeho alternatíva, sa po novom stáva dobrovoľnosťou. Úrad verejného zdravotníctva to ale naďalej odporúča.

Okrem obchodov je naďalej povinnosť nosiť rúška aj v mestskej hromadnej doprave či na rokovaní parlamentu a vlády. Uvoľnenie opatrení s rúškami je iba pre tie pracoviská, kde je uzavretý kolektív a zamestnávateľ vie dodržať rozostup medzi pracovníkmi dva metre. V takom prípade je nosenie rúšok dobrovoľné.

A čo gastroprevádzky?

– V prípade gastroprevádzok sa povinnosť dodržať rozostup medzi rohmi stolov dva metre tiež mení iba na odporúčanie. V prípade, ak sa konzumuje, nemusia mať zákazníci na sebe rúško. Táto novinka je dobrou správou najmä pre budúcich novomanželov, ktorí plánujú svadbu a môžu tak na hostinu pozvať viac ľudí. Minulý týždeň sa zrušila aj povinnosť maximálneho počtu ľudí pri jednom stole. Naďalej platia aj niektoré opatrenia, ktoré platili doteraz: vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel), príbor musí byť prinesený personálom, personál musí mať na tvári rúško, hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, musí sa zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk) či vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

Ako to bude s hromadnými podujatiami?

– Tam platí rovnaké znenie, ako bolo prezentované naposledy – hromadné podujatia sa od stredy povoľujú do 500 osôb. Mení sa aj povinnosť v prípade kultúrnych podujatí zabezpečiť šachovnicové sedenie. To sa po novom mení na odporúčané. Herci okrem toho nemusia mať povinný negatívny COVID test. Rovnako sa odporúča, aby sa dodržiavali rozostupy medzi ľuďmi pri vstupe a východe na podujatie. “To neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,” vysvetlil ÚVZSR.

Menia sa nejak podmienky bohoslužieb a sobášov?

– Áno, rovnako sa viaceré podmienky menia na odporúčania. Ide napríklad o sedenie pri bohoslužbách – doteraz sa mali dodržiavať rozostupy dva metre, po novom ide o odporúčanie. Naďalej ostáva povinnosť podávanie chleba na ruky. Ruky sa naďalej medzi sebou nepodávajú. Naďalej platí dodržiavanie respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu) a potreba vylúčenia osôb, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

Budem môcť vycestovať do Chorvátska na dovolenku?

– Áno. Vláda od stredy otvára hranice pre 19 krajín. Tie vyhodnotili ako bezpečné pre Slovensko a jej obyvateľov. Ide o Lichtenštajnsko, Nemecko, Slovinsko, Švajčiarsko, Dánsko, Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Fínsko, Nórsko, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Maltu, Cyprus a Island. Zoznam tzv. bezpečných krajín budú epidemiológovia pravidelne posudzovať a prípadne aktualizovať. V prípade týchto krajín je Slovákom povolené cestovať do nich bez toho, aby museli ísť do karantény, v tomto prípade pôjde iba o dobrovoľné odporúčanie domácej izolácie. Niektoré krajiny zo zoznamu ešte nemajú také opatrenia, ktoré by povolilo Slovákov len tak prekročiť ich hranice. Ide o prípad Dánska, Nórska, Fínska, Islandu, Cypru či Švajčiarska. Do týchto krajín je možné vstúpiť iba v nevyhnutných prípadoch, ako je napríklad práca, štúdium, prípadne, ak má dotyčný v krajine nahlásený pobyt. V opačnom prípade sa do krajiny nedostane. Na Cypre napríklad nie je vstup cudzincom do krajiny povolený. Okrem toho sa pre tieto krajiny povoľuje akákoľvek forma dopravy, to znamená, že sa do spomínaných krajín opäť povoľujú aj lety. To, kedy sa obnovia medzinárodné spoje a lety, bude závisieť od schopnosti dopravcov obnoviť linky.

„Rovnako ako ostatné krajiny pristupujeme k otváraniu hraníc. V predchádzajúcich mesiacoch sme ukázali, že dokážeme byť počas pandémie ochorenia COVID-19 zodpovední voči sebe a svojmu okoliu. Preto verím, že ak niekto príde z rizikových krajín, prihlási sa na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý mu pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ho s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19. Tento krok nám pomôže udržiavať si priaznivú epidemiologickú situáciu v stále prebiehajúcej pandémii. Treba mať na pamäti, že hoci je epidemiologická situácia stabilná, ochorenie sa môže zavliecť na Slovensko zo zahraničia ako importovaná nákaza,” povedal hlavný hygienik Ján Mikas.

Budem musieť ísť do štátnej karantény po príchode z Bulharska?

– Nie, ide o bezpečnú krajinu. To znamená, že ak sa obyvateľ Slovenska vráti zo spomínaných 19-tich krajín, nemusí ísť do štátnej ani domácej karantény. Povinnosť karantény – domácej či štátnej sa de facto ruší. To znamená, že aplikácia eKaranténa, ktorú si museli navrátilci stiahnuť pred príchodom na Slovensko, a prostredníctvom nej absolvovať domácu karanténu, ide do stand-by režimu a ak bude treba, opätovne sa spustí. Tí, ktorí majú potrebu vycestovať do zaraničia – teda do 19 bezpečných krajín, nemusia absolovať karanténu, ale iba na základe vlastného rozhodnutia môžu využiť dobrovoľnú domácu izoláciu.

Tí, ktorí sa vrátia z Poľska alebo Ukrajiny, musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky. V prípade, ak Slovák prichádza z týchto krajín cez hranice, kde sa nevykonáva kontrola, je povinný negatívny test predložiť na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva. “Výsledok testu musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený. Tieto osoby ostanú v domácej izolácii spolu s osobami, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Najskôr na piaty deň osoba, ktorá prišla zo zahraničia, absolvuje test na ochorenie COVID-19. Ak bude výsledok negatívny, domáca izolácia sa skončí,” vysvetľuje ÚVZSR. Tí, ktorí prišli počas posledných 14 dní na Slovensko z krajiny, ktorá nie je na zoznam bezpečných krajín a v súčasnosti sa nachádza v štátnej karanténe, ju môže opustiť a zvyšok povinnej karantény prečkať doma. Spolu s danou osobou musia karanténu vykonať aj všetci, ktorí s ňou žijú v spoločnej domácnosti. Ak prichádzajú na Slovensko tí, ktorí tu študujú, alebo idú na prijímacie konanie či vypratať veci z internátov a prichádzajú z “nebezpečnej” krajiny, nemusia ísť do karantény. Pri sebe ale musia mať adekvátny dokument, prečo na Slovensko idú – napríklad pozvánku na prijímacie konanie.

Ako to bude so žiakmi vyšších ročníkov? Vrátia sa ešte tento školský rok do lavíc?

– Áno, budú sa môcť vrátiť do lavíc, ale iba na posledný školský týždeň, kedy sa zvyčajne odovzdávajú knihy a vysvedčenia. Prakticky sa v tomto období už neučí, známky by mali byť uzatvorené a žiaci či študenti robia iné aktivity. Premiér Igor Matovič tak chce docieliť toho, aby si žiaci vyšších ročníkov – t.j. 6. – 9. ročníka základnej školy a všetkých ročníkov strednej školy mohli vysvedčenie prevziať osobne a stretnúť sa so spolužiakmi či učiteľmi. Ich návrat ale bude, ako v prípade žiakov nižších ročníkov, dobrovoľní. Bude tak na uvážení rodičov a vedenia školy, či ich do lavíc opäť pustia. Tí rodičia, ktorí sa rozhodnú neposlať deti v júni do škôl, majú aj naďalej právo poberať dávku OČR.

Okrem toho už nebudú povinné maximálne počty žiakov v triedach. V prípade materských škôl išlo o 15 detí v triede, v prípade základných škôl o 20 detí, pričom sa ruší aj zákaz premiešavania detí v skupinách. Od 15. júna sa tak na základných školách obnovia  kompletné triedy. Ruší sa aj povinné meranie teploty. To po novom bude už len náhodné. Ruší sa aj zákaz školských hromadných podujatí, pričom ministerstvo školstva zverejní v dohľadnej dobe aj nový manuál ohľadne prevádzky škôl.

A čo základné umelecké školy?

– Tam sa rovnako vracia situácia do predkoronového stavu. To znamená, že už nebude povolené iba individuálne vyučovania s jedným žiakom. Od stredy 10. júna tak základné umelecké školy budú môcť  začať vyučovať klasicky. Všetko ale závisí od rozhodnutia zriaďovateľa. Je tak možné, že niektoré ZUŠ-ky budú naďalej fungovať v online priestore.

Budem musieť naďalej nakupovať s dieťaťom na krku?

– Nie, od stredy sa otvárajú aj detské kútiky. To znamená, že počas nákupu môžu rodičia dať dieťa do kútika a ísť nakupovať.

Budem môcť ísť konečne na diskotéku?

– Áno, od stredy rána sa otvárajú aj nočné kluby. Platia však pre ne rovnaké povinnosti, ako pre prevádzky – odporúča sa rozostup medzi stolmi a zákazníkmi, personál musí mať na sebe rúška, v prípade jedál je potrebné, aby príbor bol donesený na stôl zabalený v servítku, nesmie byť permanentne na stole. V prípade, ak zákazníci nejedia či nepijú, musia mať na sebe rúška a pri vchode do prevádzky si aplikovať dezinfekciu na ruky alebo  mať jednorazové rukavice. Prevádzky majú vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. Rovnako sa odporúča, aby prevádzky vyčlenili 10 metrov štvorcových plochy na jedného zákazníka.

Mohlo by vás zaujímať