Brezno Regióny

Občianske hliadky v Brezne sa osvedčili. Pribudnú ďalší zamestnanci

Zdroj: TASR / Roman Hanc

BREZNO – Projekt Občianskej poriadkovej služby sa v horehronskej metropole Brezno osvedčil. Samospráva v ňom nielenže bude pokračovať, ale dokonca zvýši súčasný stav, čo jej umožní dotácia vo výške viac ako 230.000 eur z ministerstva vnútra. Informoval o tom brezniansky magistrát. Príležitosť tak dostanú ďalší štyria nezamestnaní.

 

Ako vedenie mesta uvádza, približne desať percent populácie v Brezne tvoria príslušníci marginalizovanej rómskej komunity, preto dlhodobo upriamuje pozornosť práve na projekty zamerané na ich vzdelávanie, motiváciu, zvyšovanie zamestnanosti a ich zamestnateľnosti.

Brezno sa už v roku 2017 úspešne zapojilo do výzvy z operačného programu Ľudské zdroje a získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 143.000 eur na zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS). Zamestnalo šesť členov občianskej hliadky, ktorí pomáhajú mestskej polícii dohliadať na poriadok a bezpečnosť v breznianskych uliciach.

“Realizáciou projektu sa vytvárajú nové pracovné miesta, čím sa znižuje nezamestnanosť. Činnosť tejto služby ovplyvňuje i život všetkých obyvateľov Brezna, návštevníkov a turistov, keďže výsledkom je väčšia tolerancia, prispôsobivosť a porozumenie. Činnosťou služby sa snažíme eliminovať všetky negatívne prejavy a problémy príslušníkov marginalizovaných komunít, ale tiež majoritného obyvateľstva a rovnako ich vzájomné konflikty, nedorozumenia,” konštatoval primátor Brezna Tomáš Abel.

Ďalšie zefektívnenie aktivít

Výkon činností MOPS je zameraný predovšetkým na bezpečnosť detí na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl, dohliada na poriadok, ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, asistuje príslušníkom štátnej a mestskej polície, upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľov, nahlasuje nelegálne skládky i odbery energií, asistuje pri organizovaní a zabezpečovaní kultúrnych, spoločenských, športových podujatí organizovaných mestom a snaží sa predchádzať vzniku konfliktov v rámci komunity i mimo nej.

Podľa mestskej projektovej manažérky Milady Medveďovej za novým projektom mesto vidí ďalšie zefektívnenie aktivít sociálnych pracovníkov, polície, zlepšenie školskej dochádzky detí, zvýšenie bezpečnosti, motivácie a najmä zamestnateľnosti marginalizovaných skupín. Projekt občianskych hliadok je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a potrvá 24 mesiacov.