Domáce Spoločnosť

O “Zelenú naftu 2020” požiadalo 2331 poľnohospodárov

Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

BRATISLAVA – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) ukončila prijímanie žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia “Zelená nafta 2020”. Spolu 2331 chovateľov hospodárskych zvierat a pestovateľov špeciálnej rastlinnej výroby požiadalo o sumu vo výške 26,38 milióna eur. Informoval o tom Daniel Hrežík z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

 

Podľa jeho informácií ide o doteraz najväčší počet žiadateľov a najvyššiu požadovanú sumu. Opatrenie má priniesť vyššiu efektívnosť rastlinnej a živočíšnej výroby a tiež zvýšenie konkurencieschopnosti našich farmárov.

Pripomenul, že PPA na základe schémy štátnej pomoci na poskytovanie finančnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach “Zelená nafta” zverejnila v roku 2020 dve výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z tohto opatrenia. V rámci prvej výzvy (17. augusta 2020 až 18. septembra 2020) bolo prijatých 2247 žiadostí na sumu takmer 26,1 milióna eur.

V rámci druhej výzvy (7. októbra 2020 až 13. októbra 2020) bolo podľa Hrežíka prijatých 84 žiadostí vo výške takmer 274.000 eur. O celkovú sumu 26,38 milióna eur požiadalo spolu 2331 pestovateľov rastlinnej výroby a chovateľov hospodárskych zvierat. Po ukončení administrácie PPA na svojom webovom sídle zverejní zoznam schválených uchádzačov o podporu, ako aj výšku schválenej podpory.

Zdôraznil, že v porovnaní s predošlým rokom stúpol počet žiadateľov, ako aj celková požadovaná suma. V roku 2019 o dotáciu požiadalo 2213 subjektov, z čoho 2031 subjektom bola táto podpora aj schválená a vyplatená. Spolu sa v roku 2019 vyčerpalo 23.038.724,78 eur. V tomto roku sa tak očakáva vyšší počet schválených žiadostí, ako aj väčší objem vyplatených finančných prostriedkov.

Uviedol zároveň, že aktuálne sa začali žiadosti administrovať. PPA bude s uchádzačmi o dotáciu komunikovať prostredníctvom systému ITMS2014+ a e-mailových schránok, ktoré si v systéme zadali ako kontaktné adresy. Žiadatelia by si preto mali priebežne kontrolovať svoje e-mailové schránky.

Hrežík dodal, že “Zelená nafta” je systémová štátna podpora v agrosektore. Poľnohospodári prostredníctvom tejto štátnej pomoci môžu získať dotáciu vo výške časti spotrebnej dane zo spotrebovaných minerálnych olejov, čo má vykompenzovať poľnohospodárom časť vynaložených nákladov na spotrebu nafty. Podpora je pritom priamo naviazaná na produkciu. Oprávnení žiadatelia môžu z tohto opatrenia získať finančné prostriedky na podporu špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby. V živočíšnej výrobe je podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, ale aj hydiny. V rastlinnej výrobe ide predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín, ale napríklad aj zemiaky či cukrovú repu. Nechýbajú ani olejniny ako mak či ľan. Podporené bude tiež pestovanie chmeľu, viniča či liečivých rastlín. Opatrenie je stopercentne realizované elektronicky.