Košice Regióny

Nový domov si v Košiciach vyžrebovalo 15 čakateľov na sociálny byt. Takéto budú platiť nájomné

Zdroj: TASR / Dano Veselský

KOŠICE – Svoj nový domov si na Magistráte mesta Košice vyžrebovalo 15 čakateľov na sociálny byt. Celkovo mestu doručili 32 žiadostí, požiadavkám však vyhovela len necelá polovica. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

 

Úspešní žiadatelia, ktorí v desiatich prípadoch tvorili osamelé matky s deťmi, boli rozdelení do dvoch skupín, podľa počtu členov rodiny. K dispozícii boli štyri jednoizbové byty a 11 dvojizbových bytov. Nájomné sa bude odvíjať od plochy bytu a bude predstavovať 0,91 eura za meter štvorcový, plus náklady na služby spojené s bývaním. Veľkosť vyžrebovaných bytov sa pohybuje od 39 po 58 metrov štvorcových. Nájomnú zmluvu nájomcovia podpisujú na obdobie šiestich mesiacov s možnosťou predĺženia o 2,5 roka v prípade plnenia zmluvných podmienok.

Záujemcovia o sociálny byt museli splniť konkrétne podmienky vyplývajúce z výzvy – musia mať trvalý pobyt v Košiciach, ich príjem nesmie presiahnuť trojnásobok, resp. štvornásobok životného minima, ak ide o osamelého rodiča alebo rodinu s členom s ťažkým zdravotným postihnutím, nesmú mať voči mestu žiadny dlh a nesmeli mestu spôsobiť ani inú škodu.

Rekonštrukcia hybridných domov

„Proces schvaľovania nároku na sociálny byť prebieha v niekoľkých etapách – osobitná komisia zložená zo zástupcov Magistrátu mesta Košice posúdi splnenie podmienok zo zverejnenej výzvy a odporučí, resp. neodporučí pridelenie bytu. Samotné losovanie sa koná za prítomnosti členov osobitnej komisie, ktorá sa musí stretnúť v nadpolovičnej väčšine, aby bola schopná hlasovať. Na základe odporúčania komisie následne porada primátora schváli pridelenie konkrétneho bytu konkrétnej rodine,“ uviedla vedúca referátu sociálny vecí Magistrátu mesta Košice Eva Dudová.

Bytový dom na Sládkovičovej ulici minulý rok prešiel komplexnou rekonštrukciou, ktorá bola zrealizovaná zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania. Po nej vzniklo v objekte 54 nových bytov – deväť jednoizbových a 45 dvojizbových. V uplynulom roku mesto Košice pridelilo celkom 112 sociálnych bytov. V ďalšom období budú byty prideľované na základe zverejneného poradovníka žiadateľov postupne, tak, ako sa budú uvoľňovať. V tomto roku Bytový podnik mesta Košice plánuje rekonštrukciu bytov v takzvaných hybridných domoch, to znamená so zmiešaným vlastníctvom.