Bratislava Domáce Regióny Top

Nové pravidlá taxikári nedodržiavajú. Riskujú mastnú pokutu

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Nový zákon, nové pravidlá. Od začiatku apríla vošla do účinnosti novela zákona o cestnej doprave, ktorá výrazne mení prevádzkovanie taxi služieb. Ministerstvo dopravy chcelo týmto službám uľahčiť a zjednodušiť podmienky na fungovanie. Pripadli im však aj nové povinnosti. Nová regulácia podporila aj alternatívne taxislužby, pričom zákonodarcovia chceli najmä zamedziť nelegálnemu poskytovaniu týchto služieb. Už by sa tak nemala stať podobná situácia ako s Uberom, ktorému pred pár rokmi zakázali poskytovanie taxislužieb na Slovensku. Ten teraz ohlásil veľký návrat. 

 

Koncom minulého roka na decembrovej schôdzi NR SR schválil parlament novelu zákona o cestnej premávke. 1. apríla vošiel do účinnosti, čím sa najmä taxislužbám zmenili viaceré pravidlá. Podľa ministerstva dopravy, ktoré je predkladateľom zákona, sa reguláciou zjednodušili podmienky na ich fungovanie. Napríklad sa taxikárom zrušila odborná spôsobilosť v taxislužbe, či sa zrušili skúšky na vydanie preukazu vodiča taxislužby. Rovnako rezort dopravy zrušil finančnú spoľahlivosť vodiča taxislužby, ktorú do 1. apríla musel preukázať sumou 1000 eur na vozidlo, či zrušili maximálny vek vozidla, ktoré využívajú vodiči taxislužby. “Zosúladil sa preukaz vodiča vozidla taxislužby – vydá sa tomu, kto je držiteľom vodičského preukazu skupiny  B, je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonný, musí predložiť doklad o psychickej a zdravotnej spôsobilosti,” vysvetlili.

Rovnako zaviedli aj vypočítanie ceny jazdného. V prípade, ak nie je dohodnutá vopred a určuje sa na základe prejdenej vzdialenosti alebo času, tak musí byť vypočítaná taxametrom. Naopak, ak sa cena dohodne vopred, tak môže byť určená prostredníctvom digitálnej platformy. Tým pádom sa otvára trh pre alternatívne taxislužby ako Uber alebo Taxify, v súčasnosti Bolt. Tiež sa zaviedla definícia dispečingu. “Dispečingom sa na účely tohto zákona rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy alebo iným spôsobom,” uvádza sa v zákone. Dodali, že sa upravila povinnosť poskytovať údaje o vodičoch na požiadanie kontrolným orgánom. 

Jednotné pravidlá pre všetkých

“Cieľom bolo revidovať a zjednodušiť podmienky v taxislužbe na základe aplikačnej praxe a nastaviť vhodnejšie princípy tak, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo nelegálnemu spôsobu podnikania v taxislužbe. Takisto revidovať a zjednodušiť podmienky podnikania v taxislužbe, podporiť nové trendy v oblasti kolaboratívnej ekonomiky a  využívanie digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb. Zámerom novely bolo okrem iného aj stanoviť jednotné pravidlá, ktoré budú platiť pre všetkých prevádzkovateľov taxislužby jednotne,” napísal rezort. Pre zákazníka to v praxi znamená to, že alternatívne taxislužby sú už plne legálne na slovenskom trhu.

Zmenila sa aj povinnosť mať dodatočné poistenie “pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí a tretím osobám”. V prípade, ak vodič spôsobí škodu, sa bude ich náhrada hradiť z povinného zmluvného poistenia. Vodiči (najmä z alternatívnych taxislužieb) budú musieť získať koncesiu na prevádzkovanie taxislužby a musia byť bezúhonní. Auto budú musieť tiež označiť ako taxislužba. Avšak vodiči, ktorí disponujú pôvodnými koncesiami, môžu naďalej podnikať tak, ako doteraz. Rovnako sa sprísnili aj kontroly. Nedodržaním nových pravidiel môžu kontrolné orgány dať vodičovi pokutu od 1500 do 3000 eur. 

Taxíky po novom môžu vypočítať cenu pomocou taxametra, alebo cez aplikáciu. Zdroj: pixabay.com

Napriek tomu, že sa zákon schválil, tak sa podľa inštitútu pre dopravu a hospodárstvo úplne nedodržiava. “Niektoré spoločnosti podľa medializovaných informácií začali svojich vodičov kontrolovať, či spĺňajú zákonom stanovené podmienky až po termíne platnosti zákona. Aj na základe vlastných skúseností s využívaním služieb a krátkeho prieskumu IDH konštatuje, že uvedené informácie sa potvrdili a v úvode platnosti nového zákona taxislužby poskytovali aj vodiči bez potrebných licencií a označení vozidla,” poukázal inštitút. Dodali, že sa pri prieskume zamerali najmä na digitálnu platformu taxislužieb. Porušenie zákona videli aj v tom, že istá taxislužba neuvádzala presnú sumu danej trasy, ale iba orientačnú.

Argumentujú tým, že zákazník má zákonné právo byť s finálnou verziou oboznámení vopred. “Je potrebné pripomenúť, že najmä v prípade digitálnych platforiem je nevyhnutné napríklad strešné označenie „taxi“ či označenie dverí vozidla menom prevádzkovateľa taxislužby. Práve tieto pravidlá dokážu napomôcť napríklad tomu, aby zákazník vedel jednoduchým spôsobom identifikovať vodiča hneď po príchode auta a rovnako, aby boli tieto vozidlá jednoznačne odlíšiteľné v rámci cestnej premávky,” dodal riaditeľ inštitútu Rastislav Cenký.  

Porušovanie zákona vníma aj Hopin

Na názor na novelu zákona sa Glob.sk pýtal dvoch najväčších prevádzkovateľov digitálnej platformy taxislužby – Hopinu a Boltu. Spoločnosť Hopin víta zmeny, ktoré prišli s novou reguláciou, pretože tá priniesla voľnejšie pravidlá oproti tým, ktoré na Slovensku platili doteraz.

Rovnako, ako IDH, aj oni poukazujú na to, že sú neustále svedkami porušovaní zákona. “Nezostáva nám nič iné, len konštatovať, že nič výrazné sa za posledné týždne nestalo,” konštatovala spoločnosť Hopin. Dodali, že ich sa novela absolútne nedotkla, keďže ako jediná aplikácia spĺňali prísne pravidlá a podmienky už pred novelou. Názor vyjadrili aj na zrušené povinné poistenie. “Poistenie je dôležité a prečo nie je naďalej v zákone nevieme komentovať, nakoľko sme neboli súčasťou tvorby novely. Našim vodičom naďalej odporúčame, aby si poistenie zabezpečili individuálne pre prípad ak sa niečo nepredvídané stane,” vysvetlili. Podľa ich slov sa novela nijak neprejaví na cenách služby, a tie by nemali zmeniť ani blížiace sa majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji.

Po novom musia byť všetky vozidlá označené a vodiči musia mať platnú koncesiu. Zdroj: pixabay.com

Rovnako svoje nadšenie z novelizácie prejavila aj spoločnosť Bolt, predtým Taxify. Podľa ich slov je Slovensko jedným z prvých štátov v strednej Európe, ktorej sa podarilo akceptovať digitálne platformy. “Zákon reflektuje technológie nového storočia. Doposiaľ platný zákon brával v úvahu len vodičov, na ktorých si zákazník zamával na ulici. Neriešil ani aplikáciu, ani objednávanie cez telefón. V ďalších krajinách, v ktorých pôsobíme, uvádzame Slovensko ako príklad progresívneho štátu,” uviedli. Regionálny manažér Boltu Roman Sysla firma, aj vodiči intenzívne pracujú na tom, aby získali všetky potrebné doklady čo najskôr.

“Sme svedkami obrovského záujmu zo strany vodičov, ktorí chcú získať potrebné povolenia. Stovkám partnerských vodičov asistujeme pri vybavovaní koncesií a preukazov vodičov taxislužieb. Popri tom im taktiež poskytujeme strešné svietidlá a pomáhame s označením vozidiel na dverách,” vysvetlil. Všetkých vodičov majú priebežne kontrolovať pomocou jednotného informačného systému a ak im niektorý z potrebných dokumentov chýba, tak ho zablokujú. Aplikáciu tak budú môcť používať až po tom, ako budú disponovať všetkými potrebnými dokumentmi. Presné počty vodičov, ktorých zablokovali, však nechcú uvádzať. Upravovať ceny v tejto chvíli neplánujú.

Spoločnosť Uber, ktorej súd dva roky dozadu zrušil povolenie na to, aby tu podnikala. Podľa slov spoločnosti sa na Slovensko plánujú vrátiť na jar s plne licencovanou službou. Presný dátum nekonkretizovali. “Tešíme sa na to, že budeme pre mesto lepším partnerom a opäť ponúkneme Bratislavčanom pohodlnú a cenovo dostupnú možnosť dopravy,” uzavrela spoločnosť. 

Glob.sk oslovil aj Cech taxi Bratislava, do uzávierky neodpovedali.