Nitra Nové Zámky Regióny

Nové Mesto chce postaviť nové záchytné parkovisko pre integrovanú dopravu

Ilustračná fotografia, Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

NOVÉ ZÁMKY – Mesto Nové Zámky plánuje vybudovať nové záchytné parkovisko integrovanej dopravy. Vyrásť by malo v areáli bývalej teplárne na Ulici M. R. Štefánika. Nové parkovisko by mala verejnosť využívať bezplatne.

Pôvodne malo byť záchytné parkovisko vybudované na základe nájomnej zmluvy medzi mestom a dopravnou spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky, a. s. „Tá bola uzatvorená za účelom výstavby autobusovej stanice, kruhovej križovatky a záchytného parkoviska. Obsahovala podmienku, ktorá hovorila, že platnosť zmluvy je podmienená získaním nenávratného finančného príspevku nájomcom,“ informoval magistrát. Dopravca však zmluvu o poskytnutí dotácie vypovedal. Ako dôvod uviedol nepredvídateľné zmeny v projekte, ktoré jeho realizáciu sťažujú. Mesto sa preto rozhodlo vybudovať parkovisko na vlastnom pozemku a peniaze na jeho výstavbu sa pokúsi získať z fondov Európskej únie.

Nové záchytné parkovisko má podľa radnice slúžiť pre potreby integrovanej dopravy. „Znamená to, že sa vytvorí potenciál prepojenia na mestskú hromadnú dopravu a ostatné formy verejnej osobnej dopravy, teda na železničnú, autobusovú a cyklodopravu. Predbežné náklady projektu sú 420.000 eur, z ktorých je výška nenávratného finančného príspevku 399.000 eur a výška spolufinancovania 21.000 eur,“ informoval magistrát.