Domáca Domáce Top

Žiga má problém. Podľa kontrolórov u neho šafárili s licenciami

Ilustračné foto

BRATISLAVA – Minister hospodárstva Peter Žiga má problém. Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ)  v jeho rezorte nedopadla dobre. Pri vydávaní licencií v oblasti obranného priemyslu rezort hospodárstva urobil množstvo chýb.

NKU SR preveril systém udeľovania licencií vybraných komodít Ministerstva hospodárstva (MH) SR a procesy súvisiace s udeľovaním licencií na výrobky obranného priemyslu a povolení na vývoz a prepravu položiek dvojakého použitia. Informoval o tom hovorca NKÚ SR Marek Papajčík.

 “Kontrolóri zistili, že zo strany rezortu hospodárstva nebol dodržaný dôsledný postup pri kontrole úhrad poplatkov, ako aj viacero formálnych nedostatkov. Druhým závažným nedostatkom je otázka dodržiavania pravidiel posudzovania žiadostí o vydanie rozhodnutí,” priblížil hovorca NKÚ SR.

Kontrolóri podľa neho zistili, že zo strany zamestnancov rezortu hospodárstva nebol dodržaný dôsledný postup pri kontrole úhrad poplatkov do štátneho rozpočtu za vydanie povolenia, licencie. V niektorých prípadoch prišlo k zaplateniu poplatkov až počas výkonu kontroly NKÚ, pričom povolenie už bolo vydané.

 “Na základe zistení kontrolóri upozorňujú na veľmi formálnu a nedostatočnú vnútornú kontrolu pri vydávaní licencií a povolení. Kontrolný úrad preto odporúča ministerstvu hospodárstva, aby zaviedlo transparentný systém cielenej a pravidelnej kontroly v procese vydávania povolení a licencií,” spresnil Papajčík.

Druhým závažným nedostatkom je podľa NKÚ otázka dodržiavania pravidiel posudzovania žiadostí o vydanie rozhodnutí. V súlade s Licenčným poriadkom má fungovať viacstupňová kontrola spisov, podaných žiadostí o licenciu, pričom do fázy spracovania žiadosti musí byť zapojených viac ľudí, aby sa vylúčila možnosť neetického, respektíve korupčného konania. Nedodržanie týchto medzinárodne definovaných postupov potom môže vyvolávať nedôveru a vedie k spochybneniu transparentnosti celého procesu posudzovania žiadostí.

Hovorca dodal, že kontrolná akcia sa zamerala na obdobie rokov 2013 až 2016, pričom zamestnanci NKÚ preverili 79 povolení (na 5 rokov) na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, 116 licencií (na jeden prípad, respektíve jeden rok), ďalej 26 povolení na obchodovanie s položkami s dvojakým použitím, ako aj 11 žiadostí o vývoz výrobkov obranného priemyslu, ktoré boli zamietnuté.