Banská Bystrica Bratislava Košice Nitra Regióny Top Trenčín Žilina

Nízke platy odradili už mnohých záujemcov. Takto chcú vyriešiť nedostatok síl v mestskej polícii

Zdroj: TASR - Michal Svítok

BRATISLAVA (Petra Hollá / TASR) – Mestské polície po celom Slovensku dlhodobo trápi poddimenzovaný stav. Dôvody sú podľa šéfov polície rôzne – od nízkeho platu, cez riziko povolania, až po zdĺhavé prijímacie konanie, ktoré zahŕňa aj niekoľkomesačný kurz odbornej spôsobilosti. Naďalej chcú však motivovať ľudí, a to nielen stálych zamestnancov, ale aj tých, ktorí rozmýšľajú nad vstupom do útvaru. Žiaľ práve nedostatok mestských policajtov má za následok nedostatočné riešenie problémov, ktoré má mestská polícia vo svojej kompetencii. 

 

Jedným z krajských miest, ktoré rieši problém nedostatku mestských policajtov, je aj hlavné mesto. Podľa slov vedenia polície bolo v minulom roku v službách o deväť policajtov menej, než v roku 2017. Ako najčastejšie dôvody dlhodobo poddimenzovaného stavu uvádza vedenie jednak slabé finančné ohodnotenie, ale aj rizikovosť povolania, vysokú náročnosť služby, fluktuáciu príslušníkov, či nepretržitosť služby. Napriek vývoju v personálnom stave si mestská polícia dala záväzok stabilizovať počet mestských policajtov, pričom nových kolegov chcú lákať na primerané finančné ohodnotenie. Podľa mestskej polície sa plat ich zamestnacov v závislosti od započítanej praxe pohybuje od 710 do 840 eur v hrubom.

“Pretrváva obdobie, počas ktorého sa mestskej polícii nedarí doplňovať a zvyšovať personálny stav primerane k plánovanému stavu. V podstate sa v priebehu roka 2018 darilo len nahrádzať odchádzajúcich príslušníkov novoprijatými,” uviedla v dôvodovej správe bratislavská mestská polícia.

Ku koncu minulého roka mali celkovo 304 zamestnancov, pričom šiesti z nich boli na materskej či rodičovskej dovolenke. Z nich 259 bolo policajtov a 45 ostatných zamestnacov, ktorí sú vedení vo vnútorno-organizačnom a ekonomickom odbore. Avšak rovnaký počet, ako prijali, z mestskej polície aj odišlo. S personálnym a technickým posilnením bratislavskej mestskej polície počíta aj tohtoročný mestský rozpočet. V roku 2019 chce mestská polícia aj modernizovať mestský kamerový systém, pripraviť podklady pre vybudovanie samostatného monitorovacieho pracoviska mestského kamerového systému a pokračovať v obmene vozového parku. Zamerať sa chce aj na koncepciu pravidelného vzdelávania a skvalitňovania výkonu služby.

Minulý rok z útvaru odišiel rovnaký počet príslišníkov, ako do neho prijali. Zdroj: TASR / Michal Svítok

Rovnaký problém riešia aj v Nitrianskom kraji. Podľa slov náčelníka Erika Duchoňa má počet pracovníkov klesajúcu tendenciu už od roku 1991, kedy bola mestská polícia zriadená. “Za viac ako štvrťstoročie tohto poriadkového útvaru nám postupne neustále pribúdajú kompetencie, povinnosti a úlohy, môžem spomenúť prevenciu kriminality, detské dopravné ihrisko, mestský kamerový systém, pult centralizovanej ochrany, povinnosť objasňovania priestupkov a podobne, pričom k navýšeniu počtu príslušníkov nedochádza, nedostatočný počet policajtov je  riešený nadčasovými hodinami a dátumovým obmedzením vhodnosti čerpania dovolenky na oddych,” vysvetlil náčelník. Dodal, že dôvodov, prečo nie je o prácu príslušníka mestskej polície záujem, je niekoľko.

“Treba si uvedomiť, že všetky silové zložky sa uchádzajú o rovnaký typ mladého, fyzicky aj psychicky zdravého človeka, pričom mladí ľudia si majú možnosť na trhu práce porovnať ponuky jednotlivých zložiek, kde zistia, že napríklad všetky ozbrojené zložky, okrem mestskej polície, im môžu ponúknuť výsluhové dôchodky, lepšie sociálne zabezpečenie a podobne,” konštatoval. Dodal, že nezanedbateľným aspektom je aj možnosť kariérneho rastu, ktorá je v mestskej polícii minimálna. Plat príslušníka mestskej polície je 760 eur v hrubom, pričom mzdu možno pracovným výkonom, skúsenosťami, či špecializáciou dotiahnuť na vyše 1100 eur. Rovnako na záujem o profesiu podľa náčelníka vplýva aj celkový vývoj na trhu práce.

Pracujú na koncepcii rozvoja

Ďalším krajským mestom, kde riešia rovnakú situáciu, je aj Trenčín. Rovnako, ako jeho kolegovia, aj náčelník Peter Sedláček sa rozhodol riešiť tento nepríjemný problém. Chce v tomto roku prijať nových troch príslušníkov mestskej polície, ktorých láka najmä na dobrý kolektív, či iné benefity v rámci kolektívnej zmluvy. Dodal, že nástupný plat v útvare je 800 eur v hrubom, pričom majú možnosť získať aj variabilný príplatok. 

Rovnaký problém riešia aj v Žiline. Podľa slov náčelníka Petra Mišejku je poddimenzovaný personálny stav problémom väčšiny ozbrojených zložiek, ktoré spolupôsobia pri zabezpčenovaní verejného poriadku. Dodal, že prioritou vedenia ako tomuto fenoménu zabrániť je, že chcú každoročne prijať aspoň piatich policajtov. Rovnako uviedol, že po absolovaní prijímacieho pohovoru a splnení všetkých zákonných podmienok musia záujemcovia absolovať aj kurz odbornej spôsobilosti. Aj plat príslušníkov mestskej polície je zrovnateľný s platmi v bezpečnostných a ozbrojených zložkách. “Vedenie Mestskej polície Žilina v súčasnosti pracuje na koncepcií rozvoja, ktorého súčasťou bude aj poskytovanie zamestnaneckých benefitov. Pôjde o výhody alebo iné nefinančné plnenie nad rámec platu, ktoré majú motivovať nie len existujúcich zamestnancov, ale aj získať nových,” uzavrel. 

Košice problém neriešia

Podľa náčelníka banskobystrickej mestskej polície Miroslava Bálinta majú problém dôkladne zabezpečiť verejný poriadok z dôvodu väčšieho počtu neprítomných ľudí. Tí sú najmä na materskej dovolenke, či sú dlhodobo práceneschopní. Rovnako však priznal, že poklesol záujem o túto profesiu, pretože sa od uchádzača vyžaduje odborná spôsobilosť, pričom počas štvormesačnej prípravy dostáva iba základnú mzdu. “Následne je to aj plat a žiadne benefity po odpracovaní niekoľkých rokov, ako je to napríklad u štátnej polície a iných zložiek štátu (colníci, hasiči, záchranári a pod.) Priemerný plat príslušníka, vrátane príplatkov je cca 1020 € v hrubom,” vysvetlil. Nových uchádzačov by chceli motivovať vytváraním priaznivého pracovného prostredia, či odmeňovať príslušníkov mestskej polície za dobre vykonanú prácu podľa schváleného rozpočtu. Priznáva však, že pôjde o sumy rádovo v desiatkach eur, čo nie je pre policajtov tak lákavé. 

V Banskej Bystrici je nedostatok policajtov kvôli neprítomnosti viacerých zamestnancov. Nemôžu tak dôkladne zabezpečiť verejný poriadok. Zdroj: TASR / Jozef Ďurník

Jediné mesto, ktoré netrpí poddimenzovaným stavom mestskej polície, sú Košice. Podľa hovorcu Miroslava Samobra je o túto prácu veľký záujem, avšak stretávajú sa s tým, že niektorí policajti po čase odídu k ozbrojeným zložkám. A to najmä kvôli platu a príplatkom, ktorým obecná či mestská polícia nemôže konkurovať. “Priemerná mzda za rok 2018 dosiahla v Mestskej polícii Košice sumu 1007 eur, čo je porovnateľné s výškou priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V rámci možností motivujeme našich zamestnancov cez rôzne finančné a sociálne benefity ako sú napr. 13 a 14 plat, dovolenka navyše, liečebné pobyty a pod. Tých najlepších motivujeme aj zvyšovaním osobných príplatkov a finančnými odmenami. Našim zamestnancom v obmedzenej miere ponúkame aj možnosť bývania v mestských bytoch, čo v dnešnej dobe považujeme za veľmi výrazný benefit,” uzavrel. Podľa jeho slov bude v najbližšom obodbí vypísané výberové konanie na nového šéfa mestskej polície. 

Ľudia si myslia, že môžu všetko

Kriticky sa k veci postavil riaditeľ Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska Ján Andrejko. Podľa jeho slov nebolo s personálnym obsadením na začiatku problém, pretože sa do služby hlásili najmä fyzicky zdatní uchádzači. Avšak, situácia sa postupne začala meniť. Jedným z dôvodov je podľa jeho slov aj to, že občania bežne mestských a obecných policajtov urážajú. “Ľudia si myslia, že keď je demokracia, tak môžu všetko. Niektorí si demokraciu pletú s anarchiou a tak urážajú nielen mestských, ale aj štátnych policajtov. Uchádzači, ktorí by aj chceli nastúpiť do služby, vidia túto nešťastnú situáciu a povedia si, prečo by mal ísť takúto prácu robiť – za ten nízky plat, keď všetci naokolo zarábajú lepšie,” vysvetlil. Dodal, že nie každý znesie urážky, keď ešte proti tomu nemôžu nič robiť.

Podľa slov šéfa Združenia náčelníkov polície Jána Andrejka je problémom dnešnej doby aj urážanie policajtov na ulici. Tí proti tomu nemôžu nič robiť. Zdroj: TASR / Františšek Iván

Podľa J. Andrejka je problémom aj doba, kvôli ktorej nie sú chlapi tak fyzicky zdatní, ako tomu bolo v minulosti. Podľa neho môžu za to najmä počítače a moderné technológie a to, že nešportujú. Poukázal aj na odchod do dôchodku v iných ozbrojených zložkách, kde sa do penzie ide v 46 rokoch, kým mestskí policajti idú až v 64 rokoch. “Mladí človek sa prejde po ulici a vidí starých policajtov, ktorí slúžia. Potom si položí otázku, či toto je perspektíva a motivácia, pre ktorú by mal ísť pracovať k mestskej polícii,” dodáva J. Andrejko, ktorý však chybu vidí aj v systéme. Poukázal na to, že v iných štátoch majú samosprávy a mestské polície väščie kompetencie, čo sa týka verejného poriadku, než na Slovensku. Rovnako je iná aj kultúra spoločnosti. Na záver uviedol, že v súčasnosti po celom Slovensku pracuje 2,5-tisíc mestských policajtov. Podľa dát by však na tisíc obyvateľov mal pripadať jeden policajt. Podľa týchto výpočtov by tak na Slovensku malo slúžiť 5450 policajtov. Do plného počtu ich tak chýba zhruba tritisíc.