Domáce Kauzy Top

Nitriansky právnik poputuje do väzenia: Nezaplatil vysoký peňažný trest

BANSKÁ BYSTRICA – Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici dnes nariadil výkon náhradného trestu pre odsúdeného 35-ročného právnika Stanislava Beňa z Nitry. Právnika v decembri 2015 odsúdili za subvenčný podvod a poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstiev na súhrnný trest tri roky odňatia slobody podmienečne a peňažný trest 46-tisíc eur.

Stalo sa tak na základe dohody o vine a treste, ktorú Beňo uzavrel s prokurátorkou Úradu špeciálnej prokuratúry a súd ju schválil. V dohode sa právnik zaviazal zaplatiť peňažný trest 46-tisíc eur v stanovenej lehote. Doteraz odsúdený zaplatil iba časť a navrhoval podmienečne upustiť od zaplatenia zvyšku peňažného trestu. Senát mu nevyhovel a rozhodol, že Beňo pôjde do väzenia na 32 mesiacov a 24 dní. Rozhodnutie senátu o premene peňažného trestu na trest väzenia nie je právoplatné, odsúdený právnik podal voči nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.

Protiprávne konanie spáchal Beňo ako manažér občianskeho Združenia priateľov Zamaguria. Vyčíslená škoda pre Európsky sociálny fond a štátny rozpočet Slovenskej republiky dosiahla viac ako 116-tisíc eur. Združenie priateľov Zamaguria dostalo v roku 2010 od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zálohu 116-tisíc eur na projekt Vzdelávanie – cesta k trhu práce.

Bol orientovaný na obyvateľov segregovaných rómskych komunít v okrese Poprad. Išlo o teoreticko-praktické vzdelávanie a získavanie manuálnych zručností pre profesie pomocný murár, tesár, betonár, zakladač a podobne. Beňo sa stal manažérom projektu a zálohu mal v stanovenej lehote šiestich mesiacov zúčtovať. Neurobil tak a poskytovateľ nenávratného finančného príspevku na vyše 315-tisíc eur zmluvu zrušil. Beňo doteraz peniaze nevrátil.

Podobný prešľap právnik z Nitry urobil aj ako prezident Občianskeho združenia pre rozvoj cestovného ruchu a športu v regióne Vysoké Tatry. Združenie malo v podtatranskej obci Gánovce realizovať Projekt testovania a tvorby pracovných miest. Bol zameraný na zvýšenie zamestnanosti rómskych komunít a nezamestnaných ľudí bez vzdelania. Realizácia projektu mala prebiehať do konca júna 2011. V auguste 2010 Združenie dostalo od Fondu sociálneho rozvoja zálohu 115-tisíc eur na plánované aktivity.

Do pol roka sa tieto financie mali zúčtovať, ale Beňo to neurobil. Postupne previedol peniaze z účtu Občianskeho združenia na účet súkromnej spoločnosti v inej banke. Tým spáchal zločin poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev. Európsky sociálny fond poškodil o vyše 98-tisíc eur a štátny rozpočet Slovenskej republiky o viac ako 17-tisíc eur. Aj v tomto prípade sa Beňo priznal a s prokurátorom v roku 2014 uzavrel dohodu, ktorú súd schválil.

Vzhľadom na opakované protiprávne konanie súd v decembri 2015 uložili Beňovi aj povinnosť podrobiť sa probačnému dohľadu v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia. V rovnakej lehote sa Beňo tiež nesmie zúčastňovať na podobných projektoch.