Nitra Regióny Top

Nitrianska radnica má veľký problém. Žiadajú od nej astronomické odškodné

Areál bývalej kafilérie, ktorého časť nitrianska radnica kúpila v roku 2010 a časť si chcela prenajať, mesto dodnes vôbec nevyužíva. Zdroj: Archív

NITRA – Dobehli ich staré resty? Nové vedenie nitrianskej radnice má hlavu v smútku, pretože od svojich predchodcov zdedilo aj kauzu, na ktorej konci môže byť súdne rozhodnutie o vyplatení poriadne mastnej sumy. A to všetko kvôli areálu bývalej kafilérie. Mesto si ešte v roku 2010 jeho časť odkúpilo a časť si prenajalo. Spoločnosť, ktorá kafilériu kedysi prevádzkovala, teraz žaluje mesto o nemalú sumu. A to nie je všetko.

Kafiléria v Nitre bola najstaršou na Slovensku. Založili ju ešte v roku 1923. Do privatizácie ju zaradili v roku 1992 a vo verejnej súťaži na ňu uspela manažérska spoločnosť N-Adova, ktorá za podnik zaplatila 100 mil. Sk (3,32 mil. eur). Ľudí v jej blízkosti však stále viac obťažoval nepríjemný zápach, ktorý sa neraz niesol nad celou Nitrou. Preto sa vtedajší primátor Jozef Dvonč rozhodol, že mesto značnú časť z jej areálu odkúpi. Stalo sa tak v roku 2010 a mesto zaň spoločnosti N-Adova zaplatilo takmer pol milióna eur. Cenu určili podľa znaleckého posudku, ktorý si dala vypracovať firma. Mesto kúpou získalo tri stavby s parcelami a jeden prázdny pozemok.

Z plánov nezostalo vôbec nič

Radnica si navyše prenajala časť areálu, kam chcela premiestniť Mestské služby, za čo by firme N-Adova platila nájom 252-tisíc eur ročne. „Toto sa ale doteraz nezrealizovalo, lebo nájomná zmluva nenadobudla účinnosť. Mesto tak doteraz žiadne nájomné platiť nemuselo,“ skonštatoval v roku 2016 vtedajší hovorca magistrátu Andrej Jančovič. „Kúpou sme splnili náš prioritný cieľ, ktorým bolo zrušenie prevádzky kafilérie, čím sa zabránilo negatívnym vplyvom nepríjemného zápachu zo spaľovania biologického odpadu šíriaceho sa mestom a jeho okolím,“ obhajoval kúpu kafilérie vtedajší primátor Jozef Dvonč. Už v tom čase ale niektorí poslanci namietali, že areál sa bude dať len veľmi ťažko využiť. Ako sa neskôr ukázalo, ich obavy sa potvrdili, lebo okrem odstránenia zápachu sa areál dodnes vôbec nevyužíva. Radnica si vo svojich plánoch vedela na mieste kafilérie predstaviť bytovú výstavbu, pretože územný plán povoľoval v tejto časti postaviť byty do výšky štyroch podlaží, ale aj aquapark, pri ktorom však mal od zámeru odstúpiť údajný arabský investor. Mesto postupne chcelo svoju nevyužívanú časť buď prenajať, alebo predať. „V prípade, že sa nám nepodarí areál využívať, zvážime jeho prenájom iným firmám, prípadne jeho predaj. Ním by sme chceli získať aspoň toľko financií, koľko sme do kúpy kafilérie vložili,“ skonštatoval nitriansky exprimátor. Ako sa teraz ukazuje, mestu sa nielenže nevrátia vynaložené financie, ale naopak, zrejme bude musieť platiť a môže prísť o poriadny mešec peňazí! Spoločnosť, ktorá kafilériu kedysi prevádzkovala, ho totiž žaluje o nemalú sumu.

Aj takto mal vyzerať v jednej zo štúdií areál bývalej nitrianskej kafilérie. Od zámeru vybudovať v ňom aquapark mal odstúpiť arabský investor. Zdroj: Archív

Hrozby žalobou odignorovali

Vážne problémy okolo kúpenej časti areálu kafilérie, ale i okolo prenájmu jej časti, nastali v marci 2016, keď poslanci rozhodli o zrušení mestskej príspevkovej organizácie Mestské služby. Schválili totiž aj to, že nájomná zmluva s N-Adovou zanikne spolu s nimi, pretože takéto riešenie, podľa mesta, umožňovala i samotná zmluva. Firma N-Adova ale už vtedy pohrozila žalobou a vystavila Mestským službám dve faktúry na sumu 25 249,69 eura. Malo ísť o januárové a februárové nájomné za časť areálu bývalej kafilérie. Mestské služby však obe faktúry ako „neopodstatnené“ vrátili listom zo 16. 3. 2016 dodávateľovi. N-Adova 10. mája 2016, teda už po zániku Mestských služieb, doručila na radnicu dokumentáciu potrebnú k prenájmu areálu kafilérie. Magistrát však zásielku vrátil odosielateľovi bez toho, aby ju otvoril. Toto odignorovanie hrozby žaloby zrejme teraz vyjde nitriansku radnicu poriadne draho. Spoločnosť N-Adova totiž zastáva názor, že 10. mája 2016 došlo k odovzdaniu predmetu nájmu a od tohto dňa, teda od 10. 5. 2016 do 31. 5. 2016, má nárok na nájomné vo výške 17 919,13 eur, a tiež má aj údajný nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 524 969,60 eur za neuhradenie uvedeného nájomného, ktoré si uplatnila listom.

V areáli bývalej kafilérie funguje ešte zopár firiem, inak je však väčšina jeho priestorov opustená. Zdroj: Glob.sk/juh

V hre je astronomické odškodné

Celý problém s areálom bývalej nitrianskej kafilérie sa dostal až na Okresný súd, kde spoločnosť N-Adova požaduje od mesta Nitra doslova astronomické odškodné. Pri zrátaní všetkých požadovaných nárokov firma od radnice chce vyplatiť viac ako 5,5 milióna eur! Mesto však od začiatku tieto nároky firmy spochybňuje a trvá na tom, že nájomná zmluva zanikla, pričom do platnosti ani nikdy nevstúpila. Na súde ale právna zástupkyňa spoločnosti žiadala, aby bol vydaný medzitýmny rozsudok, ktorým by súd určil, že nájomná zmluva z júna 2010 medzi N-Adovou a Mestskými službami platná je. Naopak, právny zástupca mesta žiadal žalobu zamietnuť. „V súčasnosti prebieha súdny spor, preto by sme sa k celej kauze až do právoplatného rozhodnutia súdu neradi vyjadrovali. V areáli kafilérie je len časť objektov mestských, nad využitím ktorých budeme uvažovať až po skončení súdneho sporu,“ uviedol hovorca nitrianskeho magistrátu Tomáš Holúbek.

Nitrianska radnica má v súčasnosti hlavu v smútku, pretože spoločnosť, ktorá časť areálu mestu predala a časť prenajala, chce teraz od nej vysúdiť astronomických viac ako 5,5 milióna eur. Zdroj: Archív

Jeden tvrdí to, druhý zasa ono

Zástupcovia mesta na súde vysvetľovali i to, prečo k naplneniu zmluvy nedošlo. „Mesto malo záujem o prenájom časti areálu za účelom zriadenia prevádzky Mestských služieb. Predmetom nájmu mal byť aj odovzdaný písomný protokol, ktorého súčasťou mali byť revízie všetkých zariadení i ďalšia dokumentácia. K takémuto odovzdaniu však nedošlo,“ vyjadril sa na súde bývalý prednosta úradu Igor Kršiak, ktorý bol od začiatku pri rokovaniach medzi mestom a firmou. Podľa neho sa uskutočnila len obhliadka technických objektov, počas ktorej boli identifikované nedostatky brániace prevzatiu predmetu nájmu. Podpísaných bolo neskôr až štrnásť dodatkov k zmluve, ktorá sa aj tak nenaplnila, lebo mesto areál nevyužívalo ani jediný deň. Jedným z dôvodov na zánik nájomnej zmluvy bolo podľa bývalého prednostu práve zrušenie Mestských služieb. „My sme naše podmienky splnili, preto sme vyzvali radnicu na prevzatie priestorov, ktoré si chcela prenajať a vystavili sme dve faktúry. Tie nám však zaplatené neboli a sme vstúpili do tohto sporu,“ uviedol na súde Martin Árvay, riaditeľ pre obchod a marketing spoločnosti N-Adova, ktorý zároveň nitriansku radnicu obvinil, že od začiatku chcela zmluvný vzťah o prenájme zrušiť.

Exprimátor Nitry Jozef Dvonč mal s areálom kafilérie veľké plány. Žiaľ, zostalo iba pri nich. Zdroj: Glob.sk/juh

Hrozný smrad celkom nezmizol

Zrušenie kafilérie pre veľký zápach bol síce prvotným a najmä hlavným cieľom bývalého primátora Jozefa Dvonča, nie celkom sa to ale podarilo, lebo v areáli firmy sa i naďalej manipulovalo s uhynutými zvieratami. „Čosi sa tam musí robiť, lebo odtiaľ ide občas riadny smrad,“ potvrdil nám muž z okolia bývalej kafilérie. Na súde právny zástupca mesta uviedol, že od ľudí má dôkazy, podľa ktorých v areáli stále funguje niečo, čo by tam byť už vôbec nemalo. Existenciu akéhosi prekladiska na súde potvrdil i Martin Árvay s tým, že túto činnosť vykonáva spoločnosť Asanácia, ktorá si areál od N-Adovy prenajala. Mimochodom, v nej bol v minulosti jedným zo spoločníkov aj Eugen Árvay, otec riaditeľa pre obchod a marketing. Následne sa odohrala slovná prestrelka medzi Martinom Árvayom a právnym zástupcom magistrátu Marekom Ďuranom, ktorý sa riaditeľa pre obchod spýtal, či trvá na tom, že ich nájomná zmluva s Mestskými službami je platná, keď areál prenajali niekomu inému. „A čo to má spoločné s našou nájomnou zmluvou?“ nechápal M. Árvay a vzápätí šokujúco dodal: „Neviem, či trváme na tom, že zmluva je platná, nie som totiž právnik a tiež neviem, prečo sme to prenajali.“ Spoločnosť N-Adova vraj okrem toho časť domnelého nároku postúpila na tretiu osobu, spriaznenú firmu, ktorá sa ale tiež už obrátila na súd. Nitriansku radnicu teda teraz čakajú horúce chvíle, pretože vyplatiť viac ako 5,5 milióna eur by jej rozpočet určite pocítil.

Galéria
Tieto prevádzky sa kedysi nachádzali v areáli dnes už nevyužívanej kafilérie, ktorej časť odkúpila a časť si prenajala nitrianska radnica. Zdroj: Archív
Takto vyzeral vstup do areálu ešte pred pár rokmi… Zdroj: Glob.sk/juh
…a takto, zanedbano a ošarpano, vyzerá dnes. Zdroj: Glob.sk/juh
Nevyužívaný areál kafilérie zarastá náletovými drevinami a pustne. Zdroj: Glob.sk/juh
K areálu bývalej kafilérie sa dá autom dostať iba po otvorení provizórnej bránky, ktorú spúšťa strážna služba. Zdroj: Glob.sk/juh
Pre nákladné autá je most vedúci do areálu kafilérie uzavretý, pretože je v nevyhovujúcom stave. Zdroj: Glob.sk/juh
Jedna zo štúdií na využitie areálu bývalej nitrianskej kafilérie. Mal v nej byť aquapark, lenže od tohto zámeru mal odstúpiť potenciálny arabský investor. Zdroj: Archív
Aquapark v areáli kafilérie mali využívať ľudia z Nitry a širokého okolia. Zdroj: Archív
Aquapark v areáli kafilérie mali využívať ľudia z Nitry a širokého okolia. Zdroj: Archív
Hrubý odhad na výstavbu aquaparku v areáli bývalej kafiléria bol okolo 24,5 milióna eur. Zdroj: Archív
navigate_before
navigate_next