Domáce Politika

Beblavý chce predložiť nové návrhy k vysokoškolským zákonom

BRATISLAVA – Nezaradení poslanci NR SR v prvom čítaní podporili návrh vlády na zmenu vysokoškolských zákonov, no žiadali ich dopracovanie v rámci druhého a tretieho čítania.

Ide o novelu zákona o vysokých školách a návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Keďže ministerstvo so žiadnymi zmenami k lepšiemu neprišlo, predkladá dnes nezaradený poslanec Miroslav Beblavý (SPOLU) sériu pozmeňovacích návrhov, ktoré by nešetrili nekvalitné vysokoškolské pracoviská, ale naopak, pomohli by pracoviskám s kvalitnou výučbou, výskumom a vysokou perspektívou absolventov.

Ako sa píše v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa strany SPOLU Silvia Hudáčková, zásadnou zmenou v zákonoch by bolo zriadenie jednorazovej komisie zloženej so zahraničných akademických autorít, ktorí by prehodnotili slovenskú sústavu vysokých škôl. Do roka by navrhli vláde a parlamentu, ktoré vysoké školy zavrieť, spojiť či inak preorganizovať tak, aby sa Slovenská republika posunula k štandardom vyspelých krajín.

Ak však majú byť vysoké školy konkurencieschopné, musia garantovať aj dôstojné odmeňovanie. „Dnes si musia mnohí vysokoškolskí pedagógovia privyrábať v iných zamestnaniach. Práca odborného asistenta by mala byť ohodnotená aspoň 1 000 eurami, pozícia docenta 1 500 eurami a profesor by mal zarábať minimálne 2 000 eur,“ vypočítal Beblavý. K tomuto základu sa budú pripočítavať ďalšie percentá na základe každoročného hodnotenia tak, aby najkvalitnejší mali garantovaný až dvojnásobok základnej sumy. Nezaradení poslanci tiež navrhujú, aby štát zmenil motivácie vysokých škôl.

Tie sú dnes financované najmä na základe počtu študentov a výsledkov vo vede. Poslanci navrhujú ako tretí, rovnocenný pilier, doplniť uplatnenie a spokojnosť absolventov. Okrem toho by návrh zásadne uľahčil vznik bakalárskych programov orientovaných na prax a podporil ich vznik tak, aby v nich študovalo výrazne viac študentov.

Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania zavádza úplne nový systém akreditácie v oblasti vysokoškolského štúdia, ktorý po novom bude zastrešovať samostatná verejnoprávna Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Zámerom zákona je zvýšiť dôraz na vnútorný systém vysokej školy zameraný na úpravu procesov na zabezpečovanie kvality, ktorého funkčnosť bude pravidelne externe posúdená agentúrou. Novelou zákona o vysokých školách sa zvýši napríklad otvorenosť vysokoškolského systému a zjednoduší sa tvorba a úprava študijných programov.

Okrem toho sa zavádza nový typ študijného programu – interdisciplinárne štúdiá. Tento typ bakalárskeho študijného programu umožňuje vysokým školám novú formu organizácie štúdia a na druhej strane študentom umožňuje vytvoriť si jedinečný profil s ohľadom na výber absolvovaných predmetov, pričom majú možnosť oddialiť svoje rozhodnutie o hlavnom študijnom zameraní. Zmeny sa týkajú aj zjednodušenia obsadzovania funkčných miest docentov a profesorov uchádzačmi zo zahraničia či zrušenia doterajšieho procesu komplexných akreditácií činností vysokých škôl.