Domáce Spoločnosť

Neprajná štatistika. Slováci sa oproti Európanom dožijú v zdraví dvaapolkrát menej

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Slováci sa oproti Európanom dožijú v zdraví dvaapolkrát menej. Podľa výsledkov Svetovej zdravotníckej organizácie sú najčastejšou príčinou mortality nesprávne stravovacie návyky. Kým na Slovensku sa nesprávne stravuje až 30 % Slovákov, v Európe je to len 18 % Európanov. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ).

 

K tejto problematike už zasadla komisia ministerstva, ktorá má na starosti tvorbu, implementáciu a revíziu postupov pre výkon prevencie. „Záverom zo zasadnutia komisie a víziou do budúcna je, aby sa pristúpilo ku komplexnému riešeniu prevencie zdravia občanov a zosieťovaniu hlavných aktérov v oblasti prevencie zdravia a to prostredníctvom vytvorenia určitej nadrezortnej platformy pre oblasť prevencie,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Rezort zdravotníctva už pracuje na národnom projekte, ktorého hlavným cieľom je tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe. „Projektový tím vytvoril postupy pre správnu výživu novorodencov, koncept Nemocníc priateľských k deťom a štandardný postup pre psychomotorický vývin dieťaťa počas pravidelných návštev u pediatra,“ dodala Eliášová. Novinkou je podľa nej použitie odborného prístupu pri tvorbe a implementácii, ktorý vychádza zo svetových odporúčaní.

„Národný projekt pre tvorbu postupov na výkon prevencie podporuje implementáciu rozhodnutí založených na dôkazoch do preventívnych postupov a zdôrazňuje bezpečnosť pacienta. Tím odborníkov spolu s behaviorálnymi ekonómami pripravil už prvé, pre pacientov zrozumiteľne spracované prílohy, ktoré sa venujú skríningovej mamografii, skríningu hrubého čreva a psychomotorickému vývinu,“ konštatoval odborný garant a predseda spomínanej komisie pre postupy pre výkon prevencie Jozef Šuvada.