Domáce Politika Top

Nepáčia sa mu. Suchánek chce zrušenie podozrivých zmlúv

BRATISLAVA – Napriek rozhodnutiu Rady Protimonopolného úradu (PMÚ) sa spoločnosť PRO-TENDER s.r.o. môže naďalej zúčastňovať verejných obstarávaní. Upozornil na to v stredu na brífingu poslanec za OĽaNO-NOVA Alan Suchánek.

Rada PMÚ vydala 30. júna tohto roka rozhodnutie, ktorým potvrdila a doplnila rozhodnutie prvostupňového orgánu o uzatvorenej kartelovej dohode týkajúcej sa verejného obstarávania na výstavbu Urgentného príjmu Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice.

Tri vinné firmy

Porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže sa podľa PMÚ dopustili podnikatelia Chemkostav, a.s. (Michalovce), PKB invest, s.r.o. (Prešov) a PRO-TENDER s.r.o. (Košice) v roku 2011 vzájomnou koordináciou správania pri verejnom obstarávaní. Tým podľa úradu obmedzili hospodársku súťaž na trhu stavebných prác, vrátane dodávok zariadenia na území Slovenska.

„Podnikatelia Chemkostav, a.s. a PKB invest, s.r.o. podali cenovo zosúladené ponuky a podnikateľ PRO-TENDER s.r.o., zabezpečujúci služby súvisiace s predmetným verejným obstarávaním, k tejto koordinácií aktívne prispel,” zdôvodnila hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.

Vysoké pokuty

Rada PMÚ tak za spáchané porušenie zákona potvrdila pre Chemkostav, a.s. pokutu vo výške 2,21 mil. eur, pre PKB invest, s.r.o. 327,67 tis. eur a pre PRO-TENDER, s.r.o. 13 177 eur.

Rozhodnutie Rady PMÚ nadobudlo právoplatnosť 21. júla tohto roka. Oľšavská však poznamenala, že voči tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu domáhať preskúmania súdom.

Zákaz na tri roky

Podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, účinného od 18. apríla tohto roka, majú spomínaní podnikatelia zákaz zúčastňovať sa vo verejnom obstarávaní na tri roky od právoplatnosti konečného rozhodnutia.

„Konečným rozhodnutím sa rozumie buď rozhodnutie úradu, voči ktorému nebola podaná žaloba alebo ju nie je možné podať, alebo rozhodnutie, voči ktorému bola podaná žaloba a táto bola následne zamietnutá alebo v predmetnej veci bolo zastavené súdne konanie,” vysvetlila Oľšavská.

Zlé a absurdné, tvrdí Suchánek

Podľa Suchánka je zlé a absurdné, ak firma PRO-TENDER, ktorá prispela k vytvoreniu kartelu, pôsobí vo veľkej miere v slovenskom zdravotníctve, pričom má zmluvy s desiatimi veľkými nemocnicami a inými štátnymi orgánmi.

„Majstrom vo verejnom obstarávaní v slovenskom zdravotníctve je táto firma PRO-TENDER. Zástupcovia tejto firmy veľmi často sedeli priamo vo výberových komisiách a všetko si pekne ustrážili. Je veľmi zaujímavé, že konateľom a majiteľom tejto firmy je Peter Hložný. Je to spolužiak poslanca a primátora Košíc pána Rašiho, spolužiak zo strednej školy,” vyhlásil Suchánek.

Dôležité rameno košickej chobotnice

Poslanec upozornil, že chýba súdne rozhodnutie, ktoré by zakázalo spomínanej spoločnosti účasť na verejných obstarávaniach.

„Firma už deklarovala, jej právny zástupca, že podajú súdnu žalobu,” povedal Suchánek. Ako pokračoval, spoločnosť PRO-TENDER je veľmi dôležitým ramenom „košickej zdravotníckej chobotnice”.

Chce koniec éry

„Preto chcem apelovať na ministerstvo zdravotníctva, priamo na ministra, aby éra firmy PRO-TENDER v slovenskom zdravotníctve skončila, a aby v inštitúciách, ktoré patria pod ministerstvo zdravotníctva, boli zrušené mandátne zmluvy s touto firmou na organizáciu verejného obstarávania,” uzavrel poslanec.

Súčasné vedenie rezortu zdravotníctva podľa hovorkyne Stanislavy Luptákovej od svojho nástupu presadzuje, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zabezpečovali verejné obstarávania prostredníctvom vlastných pracovníkov, a teda bez účasti externých poradcov.

Reakcia ministerstva zdravotníctva

„To sa týka aj spoločnosti PRO-TENDER, s ktorou má v súčasnosti uzatvorené mandátne zmluvy už iba 5 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, a tieto už dostali prostredníctvom Úradu pre riadenie podriadených organizácií MZ SR pokyn na ukončenie spolupráce s uvedeným poradcom,” vysvetlila v reakcii.

Ako dodala, z toho teda vyplýva, že to, čo požaduje poslanec Suchánek, už ministerstvo systematicky realizuje. Ministerstvo zároveň začína uskutočňovať pre svoje podriadené organizácie centrálne verejné obstarávania.