Považská Bystrica Regióny

Nemocnica v Topoľčanoch do troch rokov vybuduje nové operačné sály

Zdroj: TASR / Roman Hanc

TOPOĽČANY – Nemocnica Svet zdravia Topoľčany vybuduje nové oddelenie centrálnych operačných sál. Na realizáciu projektu získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

Celková plánovaná výška investície vrátane spoluúčasti nemocnice sa vyšplhá na takmer 12,3 milióna eur. Súčasťou modernizácie nemocnice je aj nákup nových medicínskych prístrojov vrátane počítačového tomografu, prístroja magnetickej rezonancie, mamografu. Technológie buď nahradia morálne a technicky zastarané vybavenie oddelení, alebo doplnia existujúce zdravotnícke zázemie nemocnice. S pomocou eurofondov nemocnica nakúpi aj takmer stovku elektricky polohovateľných lôžok a tri desiatky špeciálnych lôžok. Stavebné úpravy i nákup nového vybavenia by mala nemocnica stihnúť do troch rokov.

Podľa riaditeľa Viktora Dudáša súčasný stav priestorov a vybavenia operačných sál nezodpovedá moderným požiadavkám a nárokom. “Topoľčianska nemocnica je dôležitou nemocnicou v regióne, profilujeme ju ako akútnu. Aby sme udržali kvalitu a zároveň rozvíjali operatívu, je potrebné zrekonštruovať centrálne operačné sály a vybaviť ich najmodernejšou technológiou,” tvrdí. Prestavba sa uskutoční pri plnej prevádzke nemocnice i operatívy, lebo nové sály vzniknú v nových priestoroch.

Operačné sály zostanú po rekonštrukcii naďalej koncentrované do jedného centrálneho priestoru. V ich tesnej blízkosti sa budú nachádzať centrálna sterilizácia a budúce plánované oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, ktoré má vzniknúť po ukončení rekonštrukcie. Operačné sály budú prepojené s urgentným príjmom a rádiologickým oddelením. Pribudne k nim nový moderný priestor pre prípravu a starostlivosť o pacientov pred a po operácii, odkiaľ budú už priamo premiestňovaní na operačnú sálu. Nemocnica plánuje v tejto časti využívať tzv. plávajúce lôžka, ktoré dokáže presúvať podľa aktuálnych potrieb.

Nemocnica chce vybudovať nové oddelenie operačných sál. Zdroj: TASR / Adriána Hudecová

“Prevádzka je navrhovaná tak, aby minimalizovala prestoje medzi jednotlivými operáciami a umožňovala rýchlu dezinfekciu a sterilizáciu priestorov. V jednej operačnej sále tak môžu po sebe nasledovať operačné zákroky, ktoré si v súčasnosti vyžadujú dve rôzne sály s rôznou úrovňou čistoty,” uviedol Dudáš. Náklady na stavebné práce vrátane vybudovania nového oddelenia centrálnej sterilizácie či nového lôžkového výťahu presiahnu 6,6 milióna eur.

Po dokončení prác bude nemocnica využívať funkciu manažéra operačných sál, ktorý bude zodpovedný za plánovanie operácií v takom poradí a štruktúre, aby zohľadňoval čo najefektívnejšie využitie priestorov. “Bez nového dispozičného riešenia a moderného vybavenia by to nebolo možné. Vďaka rekonštrukcii a zefektívneniu prevádzky budeme schopní ošetriť viac pacientov a vo vyššej kvalite ako doteraz. V nemocnici budeme môcť vykonávať aj tie operácie, ktoré dnes nie je možné realizovať. Pacienti tak nebudú musieť byť od nás premiestňovaní do iných zariadení,” skonštatoval Dudáš.