Regióny Trenčín

Nemajú kde stavať. Obec trápi nedostatok stavebných pozemkov

Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

CHOCHOLNÁ – VELČICE – Obec Chocholná-Velčice leží na pravom brehu Váhu necelých desať kilometrov od krajského mesta Trenčín pod hrebeňmi Bielych Karpát. Kataster obce s asi 1700 obyvateľmi tvorí úzky pás územia od nivy Váhu až po štátnu hranicu s Českou republikou. Vznikla zlúčením obcí Malá Chocholná a Veľká Chocholná (1943) a následným zlúčením s obcou Velčice (1960).

Podľa starostu Ľubomíra Škriečku je život ľudí z obce úzko previazaný s krajským mestom, kde väčšina z nich pracuje, prípadne študuje. „V minulosti bola problémom obce chýbajúca infraštruktúra, za posledné desaťročia sa situácia rapídne zlepšila. V roku 1993 sa dokončil vodovod, neskôr pribudla plynofikácia a nedávno sme dobudovali aj kanalizáciu. Pre absenciu infraštruktúry odchádzali ľudia bývať do Trenčína, momentálne sa však vracajú a akútnym začína byť problém nedostatku stavebných pozemkov,“ priblížil starosta s tým, že obec nevlastní žiadne pozemky, ktoré by mohla pretvoriť na stavebné.

Obec sa síce podľa neho snaží vstupovať do rokovaní s vlastníkmi súkromných pozemkov, proces je však veľmi komplikovaný a zdĺhavý a nedostatok pozemkov bráni podľa neho rozvoju obce a nárastu počtu obyvateľov.

„Otázkou je, či narastanie počtu obyvateľov je nejaká pozitívna charakteristika obce. Z hľadiska peňazí a podielových daní, áno. Ale my sme dedina, sme nastavení na nejaký počet obyvateľov a sme naň zvyknutí. Nie je našou ambíciou pritiahnuť čo najviac obyvateľov z okolitých regiónov a stať sa nejakým sídelným útvarom. Ak hovoríme, že máme nedostatok stavebných pozemkov, tak ich chceme riešiť prioritne pre svojich vlastných ľudí. Určite ‘nezaženieme’ nikoho cudzieho, ale naším záujmom je umožniť výstavbu predovšetkým pre našich obyvateľov,“ zdôraznil Škriečka.

V Chocholnej-Velčiciach majú prvostupňovú základnú školu s materskou školou, prioritou obce do najbližších rokov je výstavba telocvične. Podľa starostu už majú vypracovanú štúdiu uskutočniteľnosti, viac ako dvojmiliónovú investíciu však z vlastných zdrojov zvládnuť nemôžu. Telocvičňa by mala slúžiť nielen žiakom materskej a základnej školy, ale aj aktívnemu stolnotenisovému oddielu i obyvateľom obce.

Zámerom obce je tiež vybudovať chodník pozdĺž celej roztiahnutej dediny, tu predpokladajú náklady okolo milión eur. Samospráva plánuje zrekonštruovať aj dom smútku vo Velčiciach.