Domáce Spoločnosť

Národný projekt ministerstva zdravotníctva má trvať 24 mesiacov. Náklady na projekt budú viac ako 6 miliónov

Projekt má trvať 24 mesiacov, jeho náklady budú vyše 6 mil. eur. Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA- Národný projekt ministerstva zdravotníctva má prepojiť informačné systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti patriacich pod rezort zdravotníctva a vybudovať jeden informačný systém pre podporu manažérskeho rozhodovania. V tlačovej správe o tom informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Úrad v pondelok uverejnil vyzvanie na projekt “Implementácia a integrácia podporného informačného systému”. Projekt má trvať 24 mesiacov, jeho náklady budú vyše 6 mil. eur.

 

Projekt prešiel aj hodnotením odborníkov zo Slovensko.Digital, kde získal zväčša pozitívne reakcie. “Celkovo hodnotíme projekt pozitívne najmä z pohľadu možných biznis prínosov a ich dopadu na zefektívnenie a zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,” uvádza iniciatíva Slovensko.Digital. Za riziko v projekte považujú predovšetkým veľmi optimisticky nastavený harmonogram projektu a tiež oblasť ľudských zdrojov. “Za nedostatky v príprave projektu považujeme podceňovanie plánovaných interných ľudských zdrojov na zabezpečenie podpory a prevádzky informačného systému na strane Ministerstva zdravotníctva SR, ktorého interné kapacity v oblasti informačných technológií sú značne poddimenzované,” uvádza Slovensko.Digital.

V súčasnosti analytický tím Úradu pre riadenie podriadených organizácií (ÚRPO) pracuje s dvomi dátovými zdrojmi. Prvým z nich sú štatistické dáta z Národného centra zdravotníckych informácií, ktorý prevádzkuje a napĺňa zdravotnícke registre, a druhým je vlastná databáza MZ SR založená na internom zbere dát od jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS). “Dáta sú dostupné s časovým oneskorením a s takými dátami je veľmi náročné pracovať. Výrazne to ovplyvňuje kvalitu a včasnosť analýz potrebných pre následné manažérske rozhodnutia,” vysvetlila generálna riaditeľka Úradu pre riadenie podriadených organizácii MZ SR Monika Červenková.

Informačný systém by mal zbierať dáta v širšom rozsahu

Nový informačný systém by mal zbierať dáta v širšom rozsahu ako poskytuje NCZI. “Okrem podrobnej štruktúry ekonomických a medicínskych dát vedúcich k benchmarkingu hospodárenia vnútorných organizačných jednotiek PZS bude zabezpečovať aj zber dát potrebných pre štandardizáciu verejného obstarávania nemocníc. Vďaka tomu dokáže štát zabezpečiť potrebný materiál a služby pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti za nižšie ceny a rýchlejšie, keďže samotným nemocniciam ubudne administratívna náročnosť,” informoval ÚPVII.

Generálny riaditeľ priblížil cieľ

“Integráciou procesov ako rozpočtovanie, plánovanie, centrálny nákup, ale aj riadenie aktív, ľudských zdrojov či controlling rezort zdravotníctva docieli vyššiu prevádzkovú a nákladovú efektivitu, zlepší celkovú kvalitu a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti,” priblížil cieľ, ktorý má projektom rezort zdravotníctva dosiahnuť, generálny riaditeľ IT sekcie ÚPVII Jaroslav Kmeť.

Národný projekt “Implementácia a integrácia podporného informačného systému“ nadväzuje na národný projekt „Transformácia vnútorných procesov a zefektívnenie správy podriadených organizácii Ministerstva zdravotníctva SR“. Vyzvanie na uvedený národný projekt je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 21. októbra 2019.