Domáce Spoločnosť

Najviac právnikov pôsobí v advokácii, spomedzi odvetví má totiž najširšie možnosti uplatnenia

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Výber kariéry absolventov práva závisí aj od toho, aké možnosti ponúkajú odbory, v ktorých sa môžu uplatniť. Pre agentúru SITA to uviedol v rozhovore prokurátor a vysokoškolský profesor Jozef Čentéš. Podľa jeho názoru najviac úspešných právnikov pôsobí v advokácii aj preto, že spomedzi všetkých odvetví má najširšie možnosti uplatnenia. Informácie o tom, že advokácia je pre začínajúcich právnikov najatraktívnejšia, vyplývajú z odpovedí viacerých inštitúcií, ako napríklad Ministerstva spravodlivosti či Slovenskej advokátskej komory.

 

Slovenské univerzity ročne absolvujú v odbore práva stovky študentov, najmenej z nich si následne vyberie kariéru súdneho exekútora či notára. Naopak najviac ich hľadá uplatnenie v advokácii. V roku 2018 ukončilo právo viac ako 900 absolventov, 82 z nich si zvolilo advokáciu. Naopak menšie počty nových notárov značne limituje podľa Čentéša fakt, že ich počet je stanovený, a teda obmedzený. Personálne limity nemajú napríklad súdni exekútori, do ich radov však za ostatné dva roky nepribudol ani jeden nový právnik.

„Keď sa pozrieme na zoznam absolventov právnických fakúlt a ich následné pôsobenie v praxi, tak môžeme konštatovať, že najviac sa uplatní v advokácii. Je to tak preto, že funkcia advokáta, alebo jeho pôsobenie zahŕňa najširší okruh právnickej práce. Napríklad v porovnaní s notárom či súdnym exekútorom má advokát širší rozsah práce, nakoľko môže pôsobiť súčasne v rôznych právnych odvetviach, ako napríklad v trestnom, občianskom, obchodnom práve, prípadne môže vykonávať funkciu správcu konkurznej podstaty. V prípade notárov je situácia taká, že ich počet je obmedzený, kým u advokátov nie,“ uviedol Čentéš.

Porovnateľné sú napríklad počty nových absolventov právnických fakúlt v prokuratúre a súdnictve. Procesy ich prijatia sú však rozdielne. Podľa Čentéša sú nastavené správne. „Považujem to za správne, pretože sudcom by sa mal stať človek, ktorý má aj určité životné skúsenosti a vyzretú osobnosť. Je to ústavný činiteľ a rozhoduje o najširšom rozsahu práv fyzických a právnických osôb,“ dodal Čentéš.

Prokurátorom sa môže stať absolvent práva, ktorý úspešne prejde justičnou skúškou a dovŕši minimálne 25 rokov veku. Rovnakú skúšku musia spraviť aj záujemcovia o post sudcu, no v ich prípade je veková hranica 30 rokov. Až následne sa môžu kandidáti prihlásiť do výberového konania, do ktorého však môžu podať prihlášky napríklad aj prokurátori, advokáti či notári.