Domáce Politika

Náhľad do protokolu o pitve môže byť reálny. Sme rodina to navrhuje v novele zákona

Zdroj: SITA / Branislav Bibel

BRATISLAVA – Oprávnená osoba by na základe písomnej žiadosti mohla nahliadať do protokolu o pitve zosnulého a robiť si z neho fotokópie. Zároveň by tejto osobe musela zdravotná poisťovňa dať po smrti poistenca úplný výpis z jeho účtu.

 

Navrhujú to poslanci Sme rodina v novele zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorú predložili na májovú schôdzu parlamentu. Poslanci poukazujú na to, že súčasný zákon upravuje vykonávanie pitvy, ale neumožňuje pozostalým – oprávneným osobám získať podrobnú správu z pitvy, pretože nie je súčasťou zdravotnej dokumentácie.

“Táto dokumentácia je však podstatná k ustáleniu skutočnej príčiny smrti pre účely znaleckého dokazovania a sprístupňuje sa až na dožiadanie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,” vysvetlila poslankyňa hnutia Zuzana Šebová.

Týmto sú podľa jej slov pozostalí priamo nútení podať trestné oznámenie alebo civilnú žalobu, aby sa ‘dostali’ k pitevnému protokolu. Zmena im má podľa Sme rodina situáciu uľahčiť.