Domáce Politika

Na ustanovujúcej schôdzi sa budú tvoriť aj poslanecké kluby

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady (NR) SR sa budú kreovať aj poslanecké kluby. Musia mať minimálne osem členov, a to počas celého volebného obdobia. Vyplýva to z rokovacieho poriadku parlamentu. Tvoriť sa budú po overení platnosti voľby poslancov mandátovým a imunitným výborom.

 

Poslanci sa môžu v zmysle rokovacieho poriadku združovať v poslaneckých kluboch podľa príslušnosti k politickým stranám, hnutiam alebo volebným koalíciám, za ktoré boli zvolení do NR SR.

Ak sa počas volebného obdobia rozdelia volebné koalície alebo sa zlúčia strany či hnutia, rozdelia sa alebo zlúčia aj ich poslanecké kluby. Musia však spĺňať podmienky stanovené rokovacím poriadkom. Ich utvorenie iným spôsobom musí odsúhlasiť plénum.

Minimálny počet členov poslaneckého klubu, teda aspoň osem, musí byť splnený počas celého volebného obdobia. Ak počas neho klesne ich počet pod potrebnú hranicu ôsmich členov, poslanecký klub zaniká.

Utvorenie klubu podľa rokovacieho priadku oznámi šéfovi parlamentu predseda klubu písomne spolu s názvom, menom predsedu a menami podpredsedov, ako aj s menami členov klubu.

Poslanecké kluby majú nárok aj na príspevok z rozpočtu kancelárie NR SR na úhradu ich nákladov. Výšku príspevku určí na každý rozpočtový rok predseda parlamentu, prihliada pri tom na počet členov jednotlivých klubov.

Kluby musia podľa rokovacieho poriadku viesť prehľad o poskytnutých príspevkoch a dbať na to, aby ich čerpanie bolo doložené príslušnými dokladmi. Povinné sú predložiť predsedovi parlamentu doklady o čerpaní príspevkov, kedykoľvek o to požiada. Rovnako mu predkladajú aj súhrnnú správu o čerpaní poskytnutých príspevkov za predchádzajúci kalendárny rok. Termín na jej odovzdanie určuje šéf parlamentu.

Najväčším poslaneckým klubom v NR SR by mal byť klub OĽaNO, ktorý by mal mať vzhľadom na výsledky februárových parlamentných volieb 53 poslancov. Druhým najväčším by mal byť klub Smeru-SD s 38 poslancami. Nasledujú Sme rodina a ĽSNS (oba po 17 poslancov), SaS (13 poslancov) a Za ľudí (12 poslancov).