Regióny Top Trnava

Na Trnavskej univerzite dali pedagógovia hromadnú výpoveď. Lubyová od problému dáva ruky preč

Zdroj: Trnavská univerzita v Trnave

BRATISLAVA – Katedra bez pedagógov a neistá budúcnosť študentov aktuálne sužujú Katedru filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (FF TU) v Trnave. Náhly odchod takmer všetkých pedagógov katedry ochromil jej chod. Učitelia tvrdia, že k podaniu výpovede mali vážne dôvody, ale naďalej sa snažia hájiť záujmy svojich študentov. Tí sú však v rozpakoch a netušia čo majú robiť.

 

Zasahovanie do kompetencií garantov, porušovanie princípov solidarity, nezákonné odnímanie osobných príplatkov, nedôstojné pracovné podmienky, odrádzanie potenciálnych študentov a ďalšie dôvody dohnali deviatich pedagógov Katedry filozofie k podaniu hromadnej výpovede. Podľa informácií Glob.sk výpoveď mali podať všetci členovia katedry okrem dvoch. ,,Dekan FF TU dlhodobo narúšal chod katedry filozofie svojim vyjadrovaním, nepredlžovaním pracovných zmlúv a neochotou konať účinne a systematicky. Hromadná výpoveď nie je o motivovaní finančnými nárokmi,” objasnil pre Glob.sk rozhodnutie pedagógov jeden z dotknutých vyučujúcich prof. Josef Dolista. Zároveň dodal, že nezaznamenal snahu zo strany vedenia univerzity o vyriešenie jednotlivých problémov.

Pedagógovia však hľadajú východisko, ktoré by bolo pre študentov najprijateľnejšie. V snahe o to, aby študenti doštudovali odbory, na ktoré sa na Katedru filozofie prihlásili, pedagógovia iniciovali už niekoľko rokovaní s partnerskými fakultami s možnosťou doštudovať svoj odbor niekde inde. ,,Z našej strany nejde o výraz ľahostajnosti alebo dešpektu. Práve naopak, veľmi nám záleží na dobre našich študentov, kolegov a takisto na dobrom mene fakulty a univerzity. Berúc do úvahy dobro katedry a fakulty sme však už nevideli čestnejšie a lepšie riešenie, ktoré by zachovalo našu vlastnú osobnú integritu a dôstojnosť,” uvádzajú pedagógovia na sociálnej sieti. Podľa informácií Glob.sk pedagógovia dostali prísľub, že podľa potreby by ich študenti mohli doštudovať svoje odbory na iných fakultách.

Dnes sa na univerzite uskutočnilo Kolégium rektora Trnavskej univerzity, ktoré sa zaoberalo danou situáciou. Rozhodnúť sa však má až vo štvrtok, kedy má byť zorganizované stretnutie rektora s dotknutými pedagógmi.

Podľa informácií Glob.sk výpoveď mali podať všetci členovia katedry okrem dvoch. Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

Neistá budúcnosť

Samotní študenti však netušia či štúdium na fakulte bude naďalej možné a či vôbec doštudujú daný stupeň vysokoškolského vzdelania. Keďže na katedre nebude mať kto učiť, študenti sa obávajú najhoršieho, zrušenia odboru filozofie. Fakulta však má zákonnú povinnosť zabezpečiť nových pedagógov. Ak študijný program nebude možné akreditovať, škola musí umožniť svojim študentom doštudovať na príbuznom programe.

Výučba mala podľa študentov prebiehať štandardne. Akademický rok sa mal začať úplne normálne aj keď bez jedného pedagóga, ktorý mal dostať výpoveď. Situácia sa mala začať zamotávať, keď sa kvôli ,,vyhadzovu” neotvorilo niekoľko voliteľných predmetov. ,,Teraz, na konci druhého ročníka som si chcela vyberať bakalársku prácu a problém nastal v tom, že som nevedela, kto zostane, kto mi bude môcť byť školiteľom. Prečo? Pretože mnohým zmluva končila v lete a otvorene povedali, že nevedia, či im vedenie zmluvu predĺži. Ani nakoľko, ani komu,” prehovorila študentka filozofie.

Študenti však majú reálny záujem o študijný odbor, v ktorom sú už viac-menej ,,doma”. ,,Neviem, čo bude s mojím štúdiom ďalej, chcem ho doštudovať na tejto katedre a s ľuďmi, ktorí na nej sú. Pre mňa sú pedagógovia katedry filozofie ľudsky aj odborne veľkými kapacitami a je mi vzniknutej situácie naozaj ľúto. No ich podaným výpovediam rozumiem, keďže v atmosfére neistoty sa nedá pracovať. Žiaľ ani plnohodnotne študovať,” doplnila jedna zo študentiek.

Budúcnosť študentov je v tejto chvíli otázna. Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

Nech si to vyriešia sami

O aktuálnej situácii v Trnave ministerstvo školstva nemalo žiadne informácie. Riešiť problém však vôbec neplánujú. ,,Pracovno-právne vzťahy sú v kompetencii univerzity. Okrem toho ministerstvu školstva neprináleží vzhľadom na autonómnosť a právnu subjektivitu vysokých škôl zasahovať do ich riadenia,” reagoval rezort školstva.

Ministerstvo školtva nezasiahne do aktuálnej situácie v Trnave. Zdroj: TASR / Jakub Kotian