Prešov Regióny

Na pešej zóne v Prešove pribudli pevné zábrany. Cieľom je dať viac priestoru chodcom

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Tomᚹ Halász

PREŠOV – Mesto Prešov v týchto dňoch umiestňuje na niektorých uliciach pešej zóny pevné zábrany. Cieľom je vrátiť pešiu zónu chodcom. Ako agentúru SITA informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, pevné zábrany postupne umiestňujú na uliciach Svätoplukova, Metodova, Floriánova, Tkáčska, Ku Kumštu a Kováčska, a to podľa odsúhlaseného dopravného značenia.

 

“Ide totiž o silné pešie ťahy, ktoré sú svojimi šírkovými parametrami a konštrukčným vyhotovením určené prioritne pre chodcov. Cestné vozidlá na týchto uliciach často ohrozujú a obmedzujú chodcov,“ vysvetlila Šitárová. Ako dodala, cieľom umiestňovania týchto pevných zábran je dať viac priestoru chodcom a zabezpečiť tak viac bezpečnosti na pešej zóne.

„Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka. Povolenie na vjazd do pešej zóny môže vydať mesto Prešov len na základe podanej žiadosti, maximálne na 12 mesiacov, a len pre vozidlá zabezpečujúce samosprávne funkcie mesta a verejnoprospešné služby, respektíve vozidlá zabezpečujúce realizáciu prác pre mesto Prešov na základe zmluvného vzťahu,“ uviedla tlačová referentka. Povolenie na vjazd do pešej zóny môže v niektorých prípadoch mesto vydať aj na dobu určitú, spravidla neprevyšujúcu tri mesiace. V takýchto prípadoch ide najmä o vlastníkov nehnuteľností s cieľom dopravného prístupu či podnikateľov so sídlom firmy na pešej zóne a podobne.

Zastavenie v zóne s dopravným obmedzením je povolené len na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie, alebo na urýchlené naloženie či zloženie nákladu. Počas konania civilných alebo cirkevných obradov, konajúcich sa v objektoch, kostoloch a chrámoch nachádzajúcich sa v tejto zóne je povolené státie maximálne dvoch osobných motorových vozidiel pre jeden obrad s možnosťou státia na nevyhnutne potrebný čas počas trvania obradu.