Domáce Spoločnosť

Na odstrel medveďa bolo podaných 26 žiadostí

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – V roku 2019 bolo na Slovensku zatiaľ podaných 26 žiadostí na odstrel medveďa. Ide o žiadosti o povolenie výnimky z druhovej ochrany. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Tomáš Ferenčák.

 

“V tomto roku ministerstvo nevydalo rozhodnutie, ktorým by bola povolená výnimka z druhovej ochrany za účelom usmrtenia,” uviedol Ferenčák.

V meste Vysoké Tatry zaznamenali zvýšený pohyb medveďov. Počas tohto roka zaregistrovali v meste už 700 hlásení o prítomnosti medveďov v blízkosti obydlí, čo je v porovnaní s minulým rokom takmer 100-percentný nárast. Primátor Ján Mokoš tiež upozornil, že medvede sa pohybujú už aj mimo kontajnerových stojísk.

Mesto okrem iného žiada aj o reguláciu ich populácie a tvrdí, že medvede sú na území Tatranského národného parku premnožené a strácajú plachosť. Pre problémy s medveďmi mesto v roku 2016 vyhlásilo aj mimoriadnu situáciu, túto možnosť zvažuje i teraz. „Na Slovensku už boli v minulosti odstrely povolené a následne aj zrealizované, no situácia sa zásadne nezmenila,“ skonštatoval Ferenčák. Zároveň dodal, že v septembri tohto roka sa začal zber vzoriek trusu medveďa hnedého, ktoré budú následne podrobené analýzam DNA. Uskutoční sa tak na celom území Slovenska v rámci schváleného projektu Operačného programu Kvalita životného prostredia. Na základe výsledkov bude podľa rezortu možné stanoviť aktuálnu veľkosť populácie tohto druhu a porovnať s výsledkami z predošlého sčítania. To sa uskutočnilo v rokoch 2013 – 2014.

„Vo všeobecnosti treba povedať, že medveď hnedý je chránený našou aj európskou legislatívou. V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny ministerstvo v odôvodnených prípadoch rozhoduje o povolení výnimky. Každú žiadosť pritom posudzuje individuálne a na základe odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR a ďalších vyjadrení združení, ktoré sú súčasťou konania,“ ozrejmil Ferenčák s tým, že odlov medveďa je možný aj na základe rozhodnutia zásahového tímu ŠOP SR.