Domáce Politika

Most-Híd navrhuje upraviť odmeňovanie obecných poslancov

Zdroj: TASR / Jakub Kotian

BRATISLAVA – Odmeňovanie poslancov obecných zastupiteľstiev by sa mohlo upraviť. Jeho zmenu navrhujú poslanci Národnej rady SR z Mosta-Híd v novele zákona o obecnom zriadení, ktorú predložili na októbrovú schôdzu parlamentu.

Pripomínajú, že v súčasnosti je pre obecného poslanca zavedený strop, môže teda ročne dostať odmenu najviac v sume jednej dvanástiny platu starostu obce. Podľa poslancov Mosta-Híd to však nie je správne, lebo niektorí poslanci vykonávajú len čisto poslanecký mandát, iní plnia úlohy aj pri zastupovaní starostu obce, ďalší vykonávajú úkony pri rôznych príležitostiach občianskych obradov.

“Navrhuje sa preto upraviť v zákone viaceré ustanovenia, ktoré by zohľadňovali tieto potreby,” uvádzajú poslanci. Podľa ich návrhu by mal mať starosta právomoc určiť plat svojho zástupcu v prípade, že zástupcom starostu je poslanec, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania.

“Takto určený plat má zohľadniť rozsah výkonu funkcie zástupcu starostu v písomnom poverení,” vysvetľujú. Vládni poslanci tiež navrhujú, aby obecní poslanci vykonávajúci činnosti vyplývajúce z osobitných predpisov, napríklad zo zákona o rodine, mohli dostať za tieto činnosti ďalšiu osobitnú odmenu.