Domáce Spoločnosť

Mladí umelci dostanú finančnú injekciu od štátu

Zdroj: TASR / Duššan Hein

BRATISLAVA – Ministerstvo kultúry by mohlo dávať umeleckým školám na projekty každoročne spolu najmenej 800.000 eur. Dotácie by mali mať školy garantované a závisieť majú od projektov, ktoré predložia a vyhodnotí odborná komisia. Počíta s tým novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR z dielne poslancov Smeru-SD a SNS.

Zmena sa má týkať Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici. “Navrhuje sa zavedenie zákonnej garancie finančného krytia novej podporovanej oblasti tak, aby bol vytvorený stabilný a vyvážený systém dotačnej podpory,” uvádzajú predkladatelia s tým, že na poskytnutie dotácií ministerstvo vyhradí každoročne najmenej 800.000 eur.

“Navrhovaná suma je odvodená od súčtu predpokladaných výdavkov pre jednu fakultu v sume 100.000 eur a pre Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, ktorá sa vnútorne nečlení na fakulty, v úhrnnej sume 200.000 eur,” vysvetľujú poslanci. Skutočné ročné čerpanie alokovaných finančných prostriedkov má závisieť od konkrétneho počtu predložených projektov jednotlivými školami a ich finančnou náročnosťou v spojení so schválenými dotáciami.

Poslanci pripomínajú, že študentské projekty možno dnes podporiť aj prostredníctvom Audiovizuálneho fondu, resp. Fondu na podporu umenia. Podľa poslancov však chýba osobitná samostatná platforma dotačnej podpory takýchto projektov.

  “Nakoľko zriadením a prevádzkou umeleckých verejných vysokých škôl štát realizuje verejný záujem na takomto type vysokoškolského vzdelávania, ako bezprostredne potrebné sa javí aj štátom garantované zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na realizáciu umeleckých aktivít študentov, ktorá je nevyhnutná pre ich vzdelávanie a osobnostný umelecký rozvoj,” vysvetľujú svoj zámer.

Opozícia vníma návrh iba ako čiastkové opatrenie. Chcela by radšej systémové riešenia v rezorte školstva. V tomto návrhu vidia niektorí opoziční poslanci priestor na korupciu. Opozícia však súhlasí s potrebou podpory takýchto projektov.