Domov » Kategórie » Domáce » Mladí diskutovali s poslancami, riešili sa problémy TSK

Mladí diskutovali s poslancami, riešili sa problémy TSK

TRENČÍN – Mladí ľudia mali možnosť na prezentačnom a rokovacom stretnutí v piatok 25.11.2016 na Mestskom úrade v Považskej Bystrici stretnúť nielen poslancov samosprávneho kraja, ale bol prítomný aj poslanec NR SR, Milan Panáček, ktorý  zastupoval  aj predsedu TSK Jaroslava Bašku. Cieľom stretnutia bol dialóg mladých ľudí o problémoch a aj možnostiach rozvoja a podpory nadania a talentu mládeže v našom kraji.

Predseda Rady mládeže Trenčianskeho kraja, Martin Labudík na začiatku prezentačného stretnutia privítal účastníkov a predstavil im prítomných poslancov, primátora mesta Považská Bystrica Karola Janasa, na ktorého pôde sa stretnutie konalo.

Veľká účasť politikov

Okrem poslanca NR SR a primátora mesta Považská Bystrica boli prítomní aj poslanci VÚC Igor Šteiner, František Matušík, viceprimátor mesta Považská Bystrica Peter Maťoš a poslanci MsZ mesta Považská Bystrica Andrej Péli, Jana Veličová i Peter Zvak, ktorý je aj  predsedom Komisie pre mládež a šport,  ale aj  líder neformálnej skupiny Ivan Sikorai a  členovia za RMTNK.

Predseda RMTNK zhodnotil realizáciu aktivít v rámci projektu SK Mládež v SK PRES, ktorý RMTNK realizovala v kraji pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku rovnako ako aj toto stretnutie.

Prezentácia plná videí

Počas prezentácie predstavil zorganizované jednotlivé aktivity v našom kraji, z ktorých boli spracované videá. Účastníkom boli prostredníctvom video záznamov odprezentované aktivity, a tiež podiel mládeže na ich realizácii k spokojnosti.

Účastníkom boli predstavené videa od Rodana Saba, ktorý sa zapojil aj do školiacej aktivity „Cesta môjho talentu“. Rodan sa snažil im priblížiť svoj podiel na realizácii aktivity.  Preto vo svojom prejave nehovoril, len o sebe, ale nabádal mladých, aby išli za svojim snom, túžbou a na nič nečakali.

Pýtali sa na podporu športov

Mladí  sa zaujímali a pýtali na podporu thajského boxu, gymnastiky, kynológie, jazde na koni a iných. Poslanci, ale aj primátor reagovali na otázky zo strany mladých ľudí a zároveň im ponúkli svoje kontakty, aby keby mali ešte nejaké podnety mohli podať poslancom svoje podnety a nebáli sa. Odporučili im pokiaľ nechcú písať emaily na úradne kontakty, tak sa môžu ozvať aj cez sociálnu sieť Facebook, kde sa im budú poslanci snažiť vyjsť v ústrety.

Ivan Sikorai, ako lektor workshopov pre mladých ľudí, ktoré sa organizoval v rámci aktivity „Objav svoj talent a tvorivosť“ zdôraznil, že dnes majú mladí oveľa viac možností, než bolo kedysi. Len treba chcieť, a potom prísť so záujmom športovať. Zároveň aj on sám ponúkol podporu, či už pri realizácií nejakých športových aktivitách alebo zastupovaní vzniku nových športoviskách . Prostredníctvom jeho FB stránky sa môžu mladí na neho nakontaktovať.

Diskutovali desiatky mladých

Najväčšie gro mladých tvorili práve žiaci zo Súkromnej základnej školy DSA v Považskej Bystrici, Strednej priemyselnej školy a Strednej odbornej školy z Považskej Bystrice. Účasť mladých sa pohybovala medzi 70 a 80 mladých.

Na záver možno konštatovať, že cieľ aktivity bol naplnený a k spokojnosti organizátorov zrealizovaný. A vo veľkej miere k tomu napomohol aj primátor Mesta Považská Bystrica Karol Janas.

Zdroj a foto: TSk

Autor: Redakcia
Tagy