Domáce Politika

Ministri opäť zasadnú. Rokovať budú o vojenskom zastúpení Slovenska v zahraničí

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Vojenské zastúpenie Slovenska v zahraničí má prejsť zmenami, ktoré si vyžiada reorganizácia síl v rámci NATO. Podľa návrhu, o ktorom bude v stredu rokovať vláda, by zmeny nemali ovplyvniť počty príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR mimo územia Slovenska.

Vládny kabinet sa na svojej 169. schôdzi bude zaoberať aj ďalším návrhom, ktorý predkladá ministerstvo obrany, v tomto prípade ide o rozšírenie pôsobnosti mnohonárodného ženijného práporu. Jednotku ako nástroj regionálnej spolupráce vytvorili na základe dohody medzi vládami Maďarska, Rumunska, Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny v roku 2002 pôvodne s cieľom zasahovať a pomáhať miestnemu obyvateľstvu v prípade prírodných katastrof v povodí rieky Tisa. Po novom by sa malo pôsobenie práporu rozšíriť aj o povodie Dunaja.

O prírodných katastrofách hovorí aj Správa o bezpečnosti SR za rok 2018, ktorej návrh predloží na rokovanie vlády SR premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Podľa správy bolo v SR v roku 2018 zaznamenaných 251 mimoriadnych udalostí, najčastejšie išlo o povodne, nálezy alebo úniky neznámych látok a poplašné správy. Správa sa taktiež venuje kybernetickej bezpečnosti, konštatuje, že škodlivé informačné pôsobenie a kybernetické útoky zaznamenali aj v SR, tieto snahy však “nemali charakter intenzívnej, špecificky zameranej hybridnej kampane”.

Z ekonomických tém sa bude vládny kabinet zaoberať aj správou o zabezpečení dodávok energií a riešení prípadných núdzových stavov. Podľa materiálu, ktorý predkladá Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, sú zásobníky plynu takmer plne naplnené. “V zásobníkoch, ktorých celková kapacita je 4,66 miliardy kubických metrov (m3), bolo k 21. augustu 2019 uskladnených viac ako 4,16 miliardy m3, teda viac ako 89 percent z celkovej kapacity,” uvádza v správe rezort hospodárstva.

Vláda bude takisto schvaľovať členstvo SR v Medzinárodnom inštitúte pre aplikované systémové analýzy (IIASA) i šesťmiliónový účelový transfer, ktorý Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) môže použiť na opravy a údržby v rámci protipovodňových opatrení. Vodohohospodári plánujú opraviť sústavu vodných diel Hričov – Mikšová – Považská Bystrica, čerpaciu stanicu úžitkovej vody vodnej stavby Nováky a vodnú stavbu Dolná Hodrušská.