Domáce Šport

Ministerstvo školstva skontroluje aktivity Slovenskej lyžiarskej asociácie

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Martin Baumann

BRATISLAVA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prešetrí podnety týkajúce sa možných porušení zákona v Slovenskej lyžiarskej asociácii, uviedol to štátny tajomník pre šport Ivan Husár a hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.

 

Pod vedením štátneho tajomníka pre šport sa v stredu (22. 7.) uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov sekcie športu ministerstva školstva, predkladateľov podnetov a hlavnej kontrolórky športu. Tá pôsobí nezávisle od sekcie športu ako orgán kontroly. Pozvaní boli aj zástupcovia Slovenskej lyžiarskej asociácie, ktorí sa však nedostavili a zástupca Slovenského olympijského a športového výboru svoju neúčasť ospravedlnil. “Cieľom stretnutia bolo objasniť a vyriešiť viaceré podania, ktoré naznačujú porušenie zákona v Slovenskej lyžiarskej asociácii. Vzhľadom na to, že sa ich zástupcovia nedostavili, ambícia ministerstva nájsť zmiernenie riešenia sa nenaplnila,” uviedol po stretnutí Husár.

Štátny tajomník pre šport na stretnutí objasnil dotknutým osobám zákonný postup ministerstva. Fisterová informovala, že zaradila do plánu kontrolnej činnosti na september prešetrenie skutočností opisovaných v podnetoch proti Slovenskej lyžiarskej asociácii. “Na základe kontrolných zistení bude ministerstvo školstva postupovať v intenciách platnej právnej úpravy,” vysvetlil štátny tajomník.

Ministerstvo školstva v tejto súvislosti reaguje aj na informáciu, zverejnenú na webovom sídle Slovenskej lyžiarskej asociácie zo dňa 16. júla o tom, že ministerstvo ukončilo v Slovenskej lyžiarskej asociácii kontrolu. “Táto informácia nie je pravdivá, nakoľko ministerstvo nevykonávalo v uvedenom subjekte kontrolu na mieste. Išlo o kontrolu vykonávanú hlavnou kontrolórkou športu k inému podnetu. Táto kontrola v zmysle zákona o športe nebola do dnešného dňa ukončená,” uzavrel Husár.