Domáce Politika

Ministerstvo schválilo 17 projektov. Týkajú sa odstránenia stavebných bariér v školách

Martina Lubyová. Zdroj: TASR / Jakub Kotian

BRATISLAVA  – Ministerstvu školstva bolo predložených 23 projektov na odstránenie stavebných bariér v školách. Ako sa uvádza na oficiálnej webovej stránke rezortu školstva, z týchto projektov bolo schválených 17 v celkovej výške 149 512 eur. Projekty sú zamerané na odstránenie stavebných bariér v základných a stredných školách, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením a v špeciálnych školách. „Jeden projekt bol pri hodnotení vyradený z dôvodu nedodržania podmienok uvedených vo výzve. Ostatné projekty splnili podmienky uvedené vo výzve, neboli však podporené z dôvodu umiestnenia sa pri bodovom hodnotení na nižšom poradí než tie projekty, ktoré boli podporené,“ píše ministerstvo.

 

Rezort školstva vyhlásil v máji výzvu Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019. Na projekty uľahčujúce vzdelávanie takýchto žiakov ministerstvo vyčlenilo 150-tisíc eur. Maximálna výška finančného príspevku ministerstva školstva na jeden rozvojový projekt bola stanovená na 10-tisíc eur. Spoluúčasť zo strany žiadateľa je pritom minimálne päť percent z pridelenej sumy. Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladali oprávnení žiadatelia okresnému úradu v sídle kraja do 31. mája.