Domáce Politika

Ministerstvo kultúry predloží materiál o ďalšom postupe rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková - Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA – Ministerstvo kultúry (MK) SR plánuje najneskôr do konca júna predložiť na rokovanie vlády materiál o ďalšom postupe rekonštrukcie, dostavby a modernizácie Slovenskej národnej galérie (SNG) v Bratislave. Rezort to uviedol na svojom webe.

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) zriadila po svojom nástupe do funkcie v roku 2018 a oboznámení sa so situáciou v SNG pracovnú skupinu, ktorá mala analyzovať stav rekonštrukcie a hľadať spôsob jej dokončenia v čo najkratšom čase. “V projekte, ktorý sa tiahne od roku 2005 obdobím piatich ministrov kultúry a šiestich vlád, bolo doteraz zo 48 miliónov eur preinvestovaných len 16,” skonštatovala ministerka o rekonštrukcii, ktorá mala byť pôvodne dokončená v polovici roka 2019.

Pracovná skupina navrhla vykonať audit a odporučila tiež stanoviť znalca, aby bolo možné objektívne vyčísliť sumu, potrebnú na dofinancovanie rekonštrukcie SNG, a stanoviť záväzný termín jej dokončenia. Rezort si v tejto súvislosti nechal vypracovať znalecký posudok zo strany Technickej univerzity v Košiciach. “Výsledky znaleckého posudku budú dôležitým východiskom prípravy vládneho materiálu,“ uviedla Laššáková.

Informovala tiež, že v týchto dňoch sa spracovávajú a vyhodnocujú zistenia auditu, ktorý mal za cieľ preveriť efektívnosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov a riadenia projektu, vrátane správnosti fungovania kontrolných systémov od začiatku projektu v roku 2005. V záujme právnej istoty pri pokračovaní rekonštrukcie rezort požiadal o súčinnosť aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Správny orgán má posúdiť ďalšie plánované úkony v projekte z hľadiska súladu so všeobecne platnými právnymi predpismi.