Domáce Spoločnosť

Ministerstvo kultúry chce zatraktívniť Slovensko. Pripravuje pôdu pre filmárov

Zdroj: pixabay

BRATISLAVA – Zvýšiť atraktivitu Slovenska pre filmárov chce Ministerstvo kultúry (MK) SR prostredníctvom novely zákona o Audiovizuálnom fonde. Návrh novely, ktorý dnes schválila vláda, počíta so zvýšením dotácie, ktorou môže Audiovizuálny fond (AVF) preplatiť časť výdavkov minutých na filmový projekt na Slovensku.

 

Konkrétne MK SR navrhuje „zvýšiť percentuálny podiel dotácie, ktorú fond poskytuje na podporu audiovizuálneho priemyslu, z 20 percent oprávnených výdavkov na 33 percent oprávnených výdavkov“ na tvorbu filmu. Vyplýva to z dôvodovej správy k návrhu novely o AVF. Predstaviteľka Creative Industry Forum Zora Jaurová novelu pre agentúru SITA označila za pozitívny krok.

Novela by podľa MK SR mala zabezpečiť zvýšenie súkromných investícií do filmovej tvorby a súvisiacich oblastí audiovizuálneho priemyslu a tým podporiť aj súvisiace oblasti hospodárstva na Slovensku. Na základe pripravovaných zmien by mal Audiovizuálny fond poskytovať žiadateľom peniaze na podporu audiovizuálneho priemyslu formou dotácie vo výške 33 percent oprávnených výdavkov. Oprávnené výdavky musia priamo súvisieť s realizáciou filmového projektu, konkrétne ide o všetky úhrady za tovary, služby, odmeny a mzdy, ktoré sú zdaňované na Slovensku. V súčasnosti je táto dotácia 20 percent z oprávnených výdavkov.

Za pozitívny označilo návrh novely Creative Industry Forum (Fórum kreatívneho priemyslu), ktoré sa venuje hospodárskej súťaži, investíciám a ďalším témam kreatívneho priemyslu. Prezidentka fóra Zora Jaurová pre agentúru SITA uviedla, že v tomto prípade ide o tzv. “rebate schemu”, v ktorej môže producent žiadať dotáciu založenú na tom, koľko investoval na Slovensku do filmovej produkcie. „Takéto schémy má väčšina európskych krajín a slúžia na podporu priťahovania investícií do filmového priemyslu a jeho rozvoj. Zvýšenie percenta oprávnených výdavkov považujeme za veľmi pozitívny krok, ktorý pomôže zlepšiť konkurencieschopnosť slovenského filmového priemyslu a pomôže pritiahnuť na Slovensko aj zahraničné produkcie,“ reagovala pre SITA Jaurová.

Slovensko chce byť viac atraktívne pre filmárov. Zdroj: pixabay

Podpora audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom tzv. vratiek je v európskych krajinách bežnou formou podpory. Jej úlohou je motivovať producentov, aby vyrobili film v konkrétnej krajine a tá im po dokončení filmu preplatí časť nákladov, ktoré v nej minuli, pripomína rezort kultúry. Výška dotácií sa podľa MK SR v štátoch EÚ pohybuje v rozmedzí 20 až 35 percent z oprávnených výdavkov na film a má tendenciu sa zvyšovať. Napríklad 35 percent je v Rumunsku (zvýšené v roku 2018) a v Holandsku, 30 percent v Maďarsku (zvýšené v roku 2018), Estónsku a v Poľsku (zvýšenie na 30 percent sa schvaľuje), 25 percent vo Fínsku (zvýšené v roku 2017) a na Islande a 20 percent v Česku. Systém podpory audiovizuálneho priemyslu na Slovensku je tak podľa MK SR „na spodnej hranici oproti iným krajinám EÚ, čím nie je dostatočne konkurencieschopný“. Možnosť preplatiť 20 percent z výdavkov minutých na tvorbu filmu na Slovensku cez dotácie AVF platí od roku 2015. Na Slovensku za rok 2017 vyplatili z tejto podpornej schémy „iba 160-tisíc eur na jeden filmový projekt, v roku 2016 suma 426 228 eur na dva filmové projekty“. Ministerstvo kultúry tým približuje reálne čerpanie dotácie, ktorá by mala posilniť filmový priemysel na Slovensku. Naproti tomu v Českej republike sa už v roku 2013 vrátilo do filmových projektov vytváraných v Česku 19 miliónov eur a ďalšie roky sa toto číslo podľa MK SR zvyšovalo.

MK SR tiež navrhuje, aby sa upravila sa aj nová kompetencia Audiovizuálneho fondu. Fondu umožní zrušiť osvedčenie o registrácii filmového projektu, ktorý prestane spĺňať kritériá na prípadnú dotáciu.

Návrh novely zákona o Audiovizuálnom fonde predkladá MK SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2019. Ak návrh zákona odobrí parlament, mal by začať platiť od 1. januára 2020. Žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu predložené Audiovizuálnemu fondu od 1. januára do 31. decembra 2020 vybaví fond podľa znenia zákona platného do 31. decembra 2019.