Domáce Top

Mimoriadna kontrola mostov sa na Slovensku nechystá

BRATISLAVA – Nedávne zrútenie mostu v Janove, pri ktorom prišli o život desiatky ľúdí, prinútilo Českú republiku k hromadnej kontrole svojich mostov.

Našu redakciu teda zaujímalo, či sa podobná kontrola bude vykonávať aj na území Slovenskej republiky. Preto sme oslovili Ministertsvo dopravy, aby nám k technickému stavu našich mostov, povedalo viac.

V stanovisku Ministertsva dopravy, ktoré má glob.sk k dispozícií sa uvádza: ,, Na Slovensku je celkovo evidovaných 8160 mostov. Najviac mostov, v súčasnosti využívaných  je postavených z povojnového obdobia, takže ich konštrukcie dosahujú vek aj viac ako 60 rokov. Máme mosty, ktoré sú  v bezchybnom stave a vo veľmi dobrom stave, ale takisto aj mosty, ktoré máme v havarijnom stave.”

Minoriadna kontrola nebude!

Ministerstvo dopravy SR tvrdí, že kontroly mostov sa vykonávajú pravidelne podľa predpisov a na štandardnej európskej úrovni. ,,Podľa Technických podmienok sa vykonávajú bežné prehliadky, t. j. jarné a jesenné, hlavné jedenkrát za 4 roky a takisto mimoriadne prehliadky, ktoré sú vykonávané v zmysle Technických podmienok TP 077, čo je úroveň štandardu bežná aj v iných európskych krajinách,” dodala hovorkyňa Ministerstva dopravy SR, Karolína Ducká.

Ministerstvo dopravy využíva eurofondy, ale peňazí by potrebovali viac

S využitím eurofondových zdrojov sa počas posledných dvoch programových období (2007 – 2020) zmodernizovalo alebo zmodernizuje takmer 90 mostov. Ako prvé začali opravovať mosty na východe Slovenska.

,,Z eurofondových projektov v rámci OPII je na opravu mostov vyčlenených cca 41 mil. eur (príspevok z eurofondov +  štátny rozpočet), ďalšie projekty opravy a modernizácie mostov realizuje SSC zo štátneho rozpočtu. Najviac z týchto projektov je na území Žilinského, Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja” vysvetľuje Ducká.

Od roku 2003 bolo na Slovensku investovaných 49 miliónov eur z Operačných programov Doprava a Integrovaná infraštruktúra do projektov opravy a modernizácie mostov. Do opráv mostov sa takisto investuje prostredníctvom štátneho rozpočtu. Ministerstvo dopravy žiada, či už pri formovaní štátneho rozpočtu alebo príprave strategických materiálov, zvýšiť potrebné finančné prostriedky napríklad na cesty I. triedy v prevádzke, ktorých súčasťou sú aj mostné objekty.