Domáce Ekonomika Spoločnosť

Miliónový program na zlepšenie environmentálnej výchovy, podporia zahraničné fondy

Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

BRATISLAVA – Na dostavbu strediska environmentálnej výchovy pri Zemianskej Olči Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyčlenila zo zahraničných fondov 1,2 milióna eur. TASR o tom informoval Slavomír Held z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

 

Stredisko environmentálnej výchovy Dropie, ktoré je bývalou chovnou stanicou dropa veľkého, je v súčasnosti centrom neformálneho vzdelávania v podobe praktickej environmentálnej výchovy. Tá je zameraná najmä na deti materských a základných škôl. Konkrétne, programy strediska Dropie sú orientované na spoznávanie regiónu dolného Žitného ostrova a prezentáciu prírodných hodnôt Chráneného vtáčieho územia Ostrovné Lúky, spresňuje ministerstvo.

Projekt je schválený v rámci programu SK Climate – zmierňovanie a adaptácia na zmenu klímy. Ten je podľa rezortu životného prostredia financovaný z Finančných mechanizmov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva. “Mimoriadne ma teší, že práve oblasť životného prostredia a zmeny klímy má v rámci Nórskeho finančného mechanizmu vysokú prioritu a podarí sa nám podporiť kvalitné projekty ako jednému z prvých ministerstiev, ktoré gestorujú Nórske fondy,” povedal štátny tajomník Norbert Kurilla.

Program SK Climate sa podľa MŽP zameria najmä na podporovanie projektov so špecializáciou na “mitigačné a adaptačné opatrenia v mestách, školách a projekty na zvyšovanie povedomia o zmene klímy”, spresňuje Held. Celková suma, ktorú na program vyčlenili oba finančné mechanizmy spolu s prostriedkami Slovenska, prevyšuje 18 miliónov eur.