Nitra Regióny Vráble

Mestskí poslanci vo Vrábloch budú rozhodovať o zákaze umiestnenia herní v meste

Zdroj: SITA/AP/Bela Szandelszky

VRÁBLE – Mestskí poslanci vo Vrábľoch budú na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodovať o zákaze umiestnenia herní na území mesta. Pripravený návrh všeobecne záväzného nariadenia nie je v rozpore so strategickými materiálmi mesta a jeho prijatie bude mať vplyv na rozpočet mesta, uvádza spracovateľ návrhu Juraj Čokyna z Mestského úradu Vráble.

 

Na druhom zasadnutí mestského zastupiteľstva v decembri minulého roka odovzdal poslanec Peter Puškár primátorovi Tiborovi Tóthovi petíciu proti hazardu v meste Vráble. Petícia obsahovala 2513 podpisov na 139 hárkoch. V zmysle zákona o hazardných hrách môže mesto rozhodnúť o zákaze umiestnenia herní na území mesta za predpokladu, že sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier.

Takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 percent obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Preverovaním petície bolo zistené, že petícia obsahuje 2422 podpisov, ktoré spĺňajú zákonom stanovené podmienky, čím bola zároveň splnená podmienka 30-percentnej podpory petície.

Mestské zastupiteľstvo bude rozhodovať o zákaze umiestnenia herní na území mesta. Zdroj: TASR / AP

Povinnosťou príslušného orgánu, ktorý prijal petíciu, je petíciu prešetriť a zistiť skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Koncom januára tohto roka požiadalo mesto Vráble Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre a Okresný úrad Nitra o súčinnosť pri prešetrení petície formou poskytnutia informácií o tom, či evidujú spáchanie priestupkov proti verejnému poriadku, prípadne spáchanie trestných činov, pri ktorých by došlo k narušeniu verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier na území mesta Vráble za obdobie od 1. januára minulého roka. Mesto zatiaľ odpovede nedostalo.

Na Mestskom úrade vo Vrábľoch sa počas prvého februárového týždňa stretol primátor s poslancami mestského zastupiteľstva. Poslanci na stretnutí predložili aj rozsudok Okresného súdu Nitra z apríla minulého roka, z ktorého jednoznačne vyplýva, že v súvislosti s hraním hazardných hier došlo na území mesta k porušeniu verejného poriadku.