Bratislava Regióny

Mestské zastupiteľstvo dalo členom predstavenstiev mestských podnikov zelenú

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Bratislavskí mestskí poslanci vo štvrtok odsúhlasili výberovou komisiou vybratých a primátorom Matúšom Vallom odobrených kandidátov, ktorí budú mať na starosti financie v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), v Dopravnom podniku Bratislava (DPB) aj v spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Pre OLO odobrili aj člena predstavenstva zodpovedného za technický úsek.

Mestské zastupiteľstvo schválilo v DPB odvolanie zástupcu hlavného mesta z predstavenstva spoločnosti Andreja Zigmunda a zároveň vymenovanie nového zástupcu Ivana Bošňáka ako člena predstavenstva zodpovedného za ekonomický/finančný úsek. V OLO poslanci odobrili odvolanie zástupcov mesta z predstavenstva spoločnosti, a to Andreja Bednárika a Rastislava Antalu a zároveň vymenovanie za zástupcov Bratislavy v predstavenstve firmy Pavla Rudyho (člen predstavenstva – zodpovedný za ekonomický/finančný úsek) a Andreja Rutkovského (člen predstavenstva zodpovedného za technický úsek). V BVS zastupiteľstvo odsúhlasilo odvolanie zástupcu mesta Vladimíra Kollára z predstavenstva a vymenovanie nového zástupcu Emericha Šinku ako člena predstavenstva zodpovedného za ekonomický/finančný úsek.