Nitra Regióny Vráble

Mesto Vráble chce vybudovať nový úsek cyklotrasy na sídlisku Lúky

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

VRÁBLE – Mesto Vráble plánuje vybudovať nový úsek cyklotrasy na sídlisku Lúky. Financie na výstavbu cyklochodníka chce získať z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré v septembri vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry.

Maximálna výška dotácie je 1,2 milióna eur, spolufinancovanie predstavuje päť percent. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie budú schvaľovať mestskí poslanci na svojom najbližšom zasadnutí. Zároveň rozhodnú o zabezpečení finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu z vlastných prostriedkov a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Vráble.

Nový úsek cyklotrasy by mal zabezpečiť prepojenie mestských častí Dyčka, Vráble a Horný Ohaj. Podľa projektovej manažérky mestského úradu Kataríny Ondrušovej nový úsek cyklotrasy nadväzuje na plánovaný projekt Cyklistický chodník Nitra – Vráble, IV. etapa, 1. časť a končí sa na križovatke Kollárova, sídlisko Lúky a Chalupkova, kde sa napája na jestvujúcu spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov, smerujúcu do mestskej časti Horný Ohaj.