Regióny Trenčín

Mesto Trenčín chce do konca budúceho roka pripraviť Plán udržateľnej mobility

Zdroj: archív

TRENČÍN – Mesto Trenčín chce mať do konca budúceho roka pripravený strategický dokument – Plán udržateľnej mobility. Pripraviť ho má v spolupráci s Centrom dopravného výskumu v Brne, jeho prípravu bude konzultovať s odborníkmi i obyvateľmi mesta.

 

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, dokument navrhne podobu dopravy v meste i jeho okolí na niekoľko desaťročí. Mal by zorganizovať dopravu tak, aby zodpovedala potrebám obyvateľov, bola bezpečnejšia, neobťažovala hlukom a emisiami, nezaťažovala životné prostredie.

Opatrenia v doprave by mali zvýšiť kvalitu mestského prostredia v prospech všetkých obyvateľov, ekonomického i spoločenského rozvoja  mesta. Ako informoval Michal Bajgart z Centra dopravného výskumu v Brne, príprava dokumentu bude mať tri fázy, každá z nich bude prerokovaná s odbornou i laickou verejnosťou a až potom navrhnutá mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

„Zapojenie širokej verejnosti do jednotlivých fáz spracovania Plánu udržateľnej mobility je neoddeliteľnou súčasťou celého procesu,“ uviedol Bajgart s tým, že prieskumy a merania sa začnú robiť na území mesta i susedných obcí už v najbližších mesiacoch.