Regióny Svidník

Mesto Svidník chce docieliť, aby z neho mladí ľudia neodchádzali

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

SVIDNÍK – Mesto Svidník pracuje na stratégii zapájania rôznych skupín obyvateľstva do rozhodovania o dôležitých veciach v meste. V rámci projektu “Svidník – mesto pre všetkých” sa tam v uplynulých dňoch uskutočnilo ďalšie z pracovných stretnutí, ktorého predmetom bola svidnícka mládež a jej život v meste.

 

Podľa hovorkyne Svidníka Kristíny Tchirovej je jedným z cieľov projektu nájdenie spôsobu, ako túto skupinu obyvateľstva začleniť do rozhodovacích procesov na miestnej úrovni a vzbudiť v nej záujem o dianie v meste.

Miestom stretnutia pracovnej skupiny a zástupcov Centra pre výskum etnicity a kultúry bol tentoraz Detský domov vo Svidníku, ktorého chovanci sú podľa radnice neraz na okraji záujmu spoločnosti. Stretnutia sa okrem riaditeľa detského domova Ľubomíra Sluka a primátorky Svidníka Marcely Ivančovej, zúčastnilo aj niekoľko mládežníkov, ktorí sa do diskusie veľmi aktívne zapájali.

“Poskytnutie vhodných podmienok pre aktivitu mládežníkov je dôležitým faktorom pre ich aktívne občianstvo v neskoršom veku. Taktiež si uvedomujeme, že vypočutie hlasu a akceptácia mladých nami dospelými je dôležitá nielen pre nich samotných, ale aj pre nás, nakoľko vďaka ich názorom, postrehom i návrhom vieme reflektovať na potreby mladých, podať im pomocnú ruku a ponúknuť možnosti pre ich aktivity i hodnotnejšie využitie voľného času. Ide nám predovšetkým o to, aby mladí ľudia cítili k mestu silnú väzbu a neodchádzali z neho. Prípadne po získaní skúseností z iných miest či krajín sa plánovali do mesta vrátiť,” povedala koordinátorka projektu Jana Micenková.