Poprad Regióny

Mesto Spišská Belá začne s výstavbou Komunitného centra. Prispeje na to aj Európska únia

ilustračná foto Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

POPRAD – Mesto Spišská Belá začne v najbližších dňoch prostredníctvom zhotoviteľa, spoločnosti EKO SVIP, s. r. o., Sabinov s výstavbou Komunitného centra. Celkové náklady nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie boli schválené vo výške takmer 350 tisíc eur, pričom povinné spolufinancovanie mesta predstavuje necelých 17 500 eur z uvedenej sumy.

 

„Mesto odovzdalo zhotoviteľovi, ktorý vzišiel z verejného obstarávania, stavenisko v areáli pri bývalej kolkárni na Tatranskej ulici už v októbri 2019, avšak pre nepriaznivé poveternostné podmienky sa vtedy stavebné práce nezačali,“ uviedla Paula Grivalská z tamojšieho Mestského úradu.

Dvojpodlažný objekt so zázemím pre potreby rôznych komunít mesta a ich aktivity bude slúžiť napríklad klubu seniorov, rôznym spolkom a neformálnym skupinám. Budú to priestory pre výchovné, vzdelávacie a aktivačné činnosti, no tiež priestory pre sociálnu inklúziu, sociálne poradenstvo a pre terénnu sociálnu prácu. „Do budúcna sa v záhrade pri Komunitnom centre plánuje zriadiť rondo so stromami, lavičkami a vzniknúť tu má aj oddychová lúka,“ dodala Grivalská.