Regióny Skalica Trnava

Mesto Skalica vyhlásilo VO na nakladanie s komunálnym odpadom za 1,3 milióna eur

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

SKALICA – Mesto Skalica vyhlásilo verejné obstarávanie na nakladanie s komunálnymi odpadmi. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

 

Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi a prevádzkovanie zberného dvora na území mesta. Rozsah služieb obsahuje okrem ďalších aj zber a prepravu zmesového komunálneho, objemného odpadu, nezákonne umiestneného odpadu, vykonávanie triedeného zberu, zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov komunálneho odpadu či vykonávanie dezinfekcie všetkých druhov zberných nádob a kontajnerov.

Celková odhadovaná hodnota je predpokladaná v sume 1.309.485,09 eura. Zmluva na poskytnuté služby by mala byť podľa zverejnených podkladov podpísaná na 18 mesiacov. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 20.000 eur a lehota na predkladanie ponúk je pre záujemcov stanovená do 12. mája.