Prešov Regióny

Mesto Prešov prijalo opatrenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu

Zdroj: TASR / Štefan Puškáš

PREŠOV – Mesto Prešov prijalo v súvislosti so šírením nového koronavírusu opatrenia, vrátane informovania verejnosti o potrebe zvýšenej hygieny a postupe pri výskyte príznakov ochorenia. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, urobili tak bez toho, aby bolo ochorenie na Slovensku potvrdené.

 

“V súvislosti so šírením nového koronavírusu je mesto Prešov neustále v kontakte s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom (RÚVZ) v Prešove. Výskyt ochorenia však nebol k dnešnému dňu na Slovensku potvrdený, preto je dôležité, aby sa všetci občania správali adekvátne k aktuálnej situácii a nepodliehali predčasnej panike, najmä v dôsledku neoverených informácií,” povedala Šitárová.

Ako ďalej uviedla, Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) pravidelne udržiava čistotu v celom svojom vozovom parku. “Počas najbližších dní však bude preventívne prebiehať aj dodatočná dezinfekcia interiéru autobusov a trolejbusov nad rámec požadovaných opatrení z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), a to pomocou tlakových parných čističov a dezinfekčných postrekov. DPMP zároveň informuje cestujúcich o preventívnych opatreniach a odporúčaniach na zníženie rizika infekcie,” povedala Šitárová.

Mesto informovalo verejnosť prostredníctvom svojich komunikačných kanálov o potrebe zvýšenej hygieny a ostražitosti v rámci výskytu príznakov ochorenia, napríklad po príchode zo zahraničia. “Informovaní sú aj všetci zamestnanci mestského úradu. Školy a školské zariadenia, denné centrá, denné stacionáre a zariadenia pre seniorov sú tiež pravidelne informované o aktuálnej situácii a robia osvetu o preventívnych opatreniach a zvýšenej hygiene medzi žiakmi i seniormi,” vysvetlila Šitárová. Dodala, že v prípade potreby budú postupovať podľa nariadení RÚVZ v Prešove a pokynov hlavného hygienika Slovenskej republiky.