Prešov Regióny

Mesto Prešov otvorilo karanténnu stanicu pre zvieratá

Zdroj: pixabay.com

PREŠOV – Mesto Prešov uviedlo do prevádzky novovybudovanú karanténnu stanicu v mestskej časti Šalgovík. Dočasný domov tam nájdu opustené psy aj mačky. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.

 

 “Mesto na základe rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy otvorilo karanténnu stanicu pre zvieratá. Regionálny úrad verejného zdravotníctva potvrdil vyhovujúcu kvalitu vody, a preto už nič nebráni tomu, aby tu svoj bezpečný dočasný domov našli opustené psy a mačky,” uviedol Tomek. O zvieratá sa budú starať zamestnanci prevádzkovateľa útulku, ktorým sú Technické služby mesta Prešov (TSMP), a zazmluvnení dobrovoľníci. Ošetrenie zvierat zabezpečí v prípade potreby zazmluvnený veterinár.

Pre psy je pripravených desať nových kotercov s kapacitou viac ako 30 psov. Pre mačky je vyhradený samostatný objekt, ktorý je vybavený klietkami s povinnými prvkami. Kapacita je sedem mačiek. V areáli novej karanténnej stanice sa nachádza aj objekt, ktorý bude slúžiť ako ošetrovňa zvierat. V ďalšom objekte sa nachádza kancelária pre personál so sociálnym zázemím a šatne. “Karanténna stanica je určená najmä pre túlavé zvieratá, ktoré budú odchytené na verejnom priestranstve na území mesta,” zdôraznil Tomek.

Odchytené túlavé zviera musí byť v karanténe 30 dní a následne ho ponúknu na adopciu. V novovybudovanej karanténnej stanici však bude o zvieratá postarané aj po skončení sa povinného 30-dňového pobytu. Ak bude zviera začipované, pracovníci oslovia majiteľa, aby si ho prevzal. Ak nebude začipované, bude sa hľadať jeho nový majiteľ. “Pred areálom sa nachádza aj spevnená plocha pre hasičské zásahové vozidlo. Plochy pred kotercami boli upravené tak, aby boli umývateľné a umožňovali hygienickú údržbu. Realizáciu všetkých dodatočných úprav v areáli zabezpečili TSMP ako prevádzkovateľ karanténnej stanice vo vlastnej réžii,” dodal Tomek. Celkové náklady na realizáciu karanténnej stanice predstavujú takmer 235.000 eur s DPH.