Košice Regióny

Mesto Košice musí riešiť katastrofálnu finančnú situáciu v Dopravnom podniku

Zdroj: TASR –/ František Iván

KOŠICE – Rozpočet mesta Košice čakajú viaceré úpravy. Primátor mesta Jaroslav Polaček predkladá na budúcotýždňové rokovanie zastupiteľstva materiál, v ktorom majú poslanci schváliť zmeny programového rozpočtu na rok 2019. Prvou z nich je prijatie úveru v maximálnej výške 10 miliónov eur na dobudovanie športovej infraštruktúry v Košiciach s ich postupným čerpaním v nasledujúcich štyroch rokoch.

 

„V súčasnosti ešte nevieme stanoviť objem čerpania úverových prostriedkov v jednotlivých rokoch, navrhujeme na rok 2019 zahrnúť čerpanie bankového úveru v predpokladanej výške jeden milión eur a zostávajúcich deväť miliónov eur bude zahrnutých do programového rozpočtu mesta na ďalšie tri roky“, uviedol v tlačovej správe primátor Košíc Jaroslav Polaček.

Okrem tejto zmeny bude musieť vedenie mesta pre katastrofálnu finančnú situáciu v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) siahnuť aj na rezervný fond, z ktorého sa uhradí 1,5 milióna eur rôznych záväzkov prepravcu po lehote splatnosti. Koncom uplynulého roka pritom muselo nové vedenie mesta z rovnakých zdrojov použiť 500 000 eur na to, aby bola zabezpečená prevádzka MHD počas Vianoc. Podľa DPMK im hrozilo pre nezaplatené faktúry zastavenie dodávok nafty, ďalších pohonných hmôt a energií.

Ďalšie neočakávané výdavky po bývalom vedení

„Opätovne musíme odvracať krízu v DPMK, za ktorú je plne zodpovedné bývalé vedenie podniku. Dlhodobo nehospodárne konanie spôsobilo veľmi zlú finančnú situáciu. V decembri 2018 bola dohodnutá s kľúčovými dodávateľmi (elektrina, nafta, plyn, materiál a náhradné diely) možnosť splatenia záväzkov formou splátkového kalendára s tým, že v apríli uhradí DPMK všetky vzniknuté záväzky po lehote splatnosti,“ uviedol predseda predstavenstva DPMK Marcel Čop.

V pôvodne schválenom rozpočte na rok 2019 boli bežné výdavky pre DPMK 21,5 milióna eur, z čoho bolo 20 miliónov eur ako výdavky za poskytnuté prepravné služby vo verejnom záujme a 1 500 000 eur zahŕňalo výdavky na úhradu straty za rok 2018. Skutočná preukázaná strata v MHD za rok 2018 potvrdená audítorom predstavuje 2 978 533 eur. Primátor ako jediné východisko z tejto situácie navrhuje zvýšiť bežné výdavky pre DPMK s použitím Rezervného fondu mesta o 1 478 533 eur.

„Mesto Košice muselo zaplatiť 2,81 milióna eur. Išlo o prvú z dvoch splátok, ktoré musí mesto vrátiť za pochybenia predchádzajúceho vedenia mesta pri projekte EHMK Kasárne Kulturpark.“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. Ako dodal, mesto už predtým muselo uhradiť 940-tisíc eur US Steelu a 1,8 milióna eur ako nenávratnú finančnú pôžičku na rekonštrukciu komunikácií ešte z roku 2014.