Bardejov Regióny

Mesto Bardejov získalo na mzdy opatrovateliek státisíce

BARDEJOV  – Mesto Bardejov od začiatku tohto roka realizuje projekt opatrovateľskej služby. Počas vyše dvoch rokov naňho bude čerpať dotáciu z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Mesto na mzdy opatrovateliek získalo dotáciu 464 360 eur na 26 mesiacov.

 

Ako informovala vedúca oddelenia sociálneho, bytového a zdravotníctva Mestského úradu v Bardejove Tatiana Fedáková, opatrovateľská služba je veľmi významnou pomocou pre sociálne odkázaných občanov mesta. Klient vďaka nej zotrváva v domácom prostredí, kde opatrovateľka vykonáva odborné opatrovateľské úkony podľa potreby konkrétnej osoby v rozsahu jeden až 7,5 hodiny.

„Tento spôsob starostlivosti má okrem samotného opatrovania aj ďalšie sociálne aspekty. Umožňuje rodinným príslušníkom zotrvať v zamestnaní, zabraňuje osamelosti a sociálnemu vylúčeniu opatrovaného občana a primerane mobilizuje jeho schopnosti. Rodinám sa poskytuje uľahčenie života pri zvládaní nepriaznivého stavu ich opatrovaného člena, pocit istoty, že o ich člena rodiny je dobre postarané a v neposlednom rade úsporu finančných prostriedkov oproti nákladom na ústavnú starostlivosť pre ich blízkeho,“ uviedla Fedáková.

V Bardejove sa opatrovateľská služba poskytuje z rozpočtu mesta od roku 2003. V súčasnosti mestský úrad zamestnáva 41 opatrovateliek, ktoré poskytujú služby 75 sociálne odkázaným občanom.